Case

Fremtidens fagforening

Jeg har haft et professionelt og fantastisk samarbejde med Fremtidsfabrik. De har en helt unik forståelse for Generation Z, og deres analyse gav langt mere indsigt i de unges behov, end vi havde håbet på. De er tilmed nogle søde og sjove mennesker at arbejde sammen med. De får min varmeste anbefaling

Anne Høgdahl, Strategikonsulent, ledelsessekretariatet, Ingeniørforeningen IDA

Abstract

Hvert år melder ca. 3.500 af Ingeniørforeningen IDAs unge medlemmer sig ud, og dette tal ønskede de at nedbringe. Samtidig ønskede de en langsigtet strategi, som havde til formål at fremtidssikre deres services og produkter med udgangspunkt i den unge generations ønsker og behov.

Med udgangspunkt i dette ønske skabte vi et antropologisk undersøgelsesdesign, som skulle skabe dyb forståelse på baggrund af følgende metodiske tanker:

1) Cultural probes:

Når man skal kortlægge, hvorfor mennesker træffer eksistentielle valg som det eksempelvis er at melde sig ud af en fagforening, så er en traditionel fokusgruppe ikke løsningen. Den giver næppe svaret på den psykologi og de “drivers”, som ligger til grund for sådan et valg. Vi valgte derfor metoden, cultural probing, som er egnet til at opnå nye indsigter. I stedet for at zoome ind på, hvorfor de unge ikke vil være medlemmer, handler det om at finde ud af, hvad der skal til, for at de kan blive passionerede medlemmer: Hvilke (faglige) fællesskaber dyrker de i dag, og hvordan kan IDA tilbyde noget lignende?

2) Diffusion of Innovations:

Projektet skulle give inspiration til IDAs langsigtede, strategiske arbejde. IDA havde derfor ikke brug for en “her og nu” effekt, men derimod brug for indsigt i de tendenser, som rammer en kritisk masse om 2-3 år.

Derfor valgte vi i dette projekt at screene de 10 deltagere i projektet, så at vi gik målrettet efter 10 innovatører, som kunne give os et blik ind i, hvordan fremtidens unge vil tænke om fagforeninger. Metoden hedder Diffusion of Innovations, og det er en metode, som ofte lægger til grund for den måde, vi arbejder på.

Du kan læse mere om metoden her.

Kunde:
Ingeniørforeningen IDA

Service:
Antropologiske feltstudier + rapport

Målgruppe:
Direktion og bestyrelse i Ingeniørforeningen IDA, som arbejdede på en fremtidig strategi

TAK TIL

De 10 unge, som lod os komme helt tæt på jeres liv i en periode på 2 måneder – jeres arbejds- og studieliv såvel som jeres private liv: Benny, Casper, Ida, Masih, Mattias, Mie, Rasmus, Roar, Sofie, Zohal – tak for jeres tid, generøsitet og ærlighed, I lod os komme tæt på jeres største drømme såvel som jeres fremtidsfrygt.

Tak for jeres mod og velvilje.