FACE IT

Unge inspirerer unge

MASTERCLASS JULIE

Dato på vej.

Julie er 26 år og har blandt andet været med X Factor. Vejen hertil er ikke gået gennem en lang uddannelse, men gennem masser af praktisk erfaring og hårdt arbejde.

Julie oplevede i sin skolegang, at hun var demotiveret af alt det teoretiske. Hun var mere fascineret af virkeligheden, og det betød, at hun fravalgte en formel uddannelse. Julies forældre var ikke meget for denne beslutning, og det oplevede hun som et pres.

I dag er hun glad for at hun holdt fast i det hun selv troede på.

Julie vil inspirere dig til at turde gå dine egne veje og træffe et fremtidsvalg baseret på din personlighed fremfor forventninger udefra.

På Julies workshop kommer du til at arbejde med casting. Du vil blandt andet komme til at arbejde med viljestyrke rettet mod de forventninger fra samfundet, Julie selv blev mødt med, og redskaber til hvordan disse kan håndteres og benyttes i hverdagen. På den måde får du hjælp til at præsentere dig selv på en måde, hvor du husker at fokusere på dine styrker fremfor på dine svagheder.

TILMELDING