>>
>
Hvordan hjælper vi unge med ikke at overtræde egne og andres seksuelle grænser på nettet og i virkeligheden?
>>
>

GRÅZONER

Analyse og undervisningskoncept

for KFUKs Sociale Arbejde og RedenUng

Problemet

I en digital tidsalder, hvor nutidens ungdomsgeneration i høj grad har været overladt til sig selv på nettet oplever mange unge, at deres grænser bliver overskredet online, blandt andet i form af digital hævnporno.

Mange fra voksengenerationen har enormt svært ved at rådgive deres børn/elever indenfor dette felt, simpelthen fordi de mangler viden.

Analysen

Formålet var af afdække unge mellem 14-18 års holdninger til sugardating og andre seksuelle gråzoner.

Fremtidsfabrik screenede 52 unge til en repræsentativ kvalitativ analyse – screeningen foregik efter vores metode (vi har skrevet om metoden her) så vi sikrede os repræsentanter fra de 3 forskellige segmenter af unge. Dermed kunne vi få en dybere forståelse for, hvilke segmenter, der havde hvilke holdninger – og hvad der dermed havde potentiale til at ramme en kritisk masse og hvilke holdninger, der ikke havde.

I analysen fik vi helt nye indsigter om unge og deres holdninger og handlinger i forhold til seksuelle gråzoner, blandt andet fandt vi ud af, at sugardating var relativt anerkendt og anvendt blandt de unge – og vi fandt ud af, at deling af nøgenbilleder var begyndt at blive et problem.

Det analytiske greb var baseret på et co-creation designformat samt efterfølgende dybdeinterviews.

 

Presseomtale:

>> DR artikel: Unge ser sugardating som win-win

>> Berlingske: Hver femte ung: Sex for gaver er en ok byttehandel

“Fremtidsfabriks analyser gav os nogle helt nye indsigter, som viste sig at holde stik i den efterfølgende kvantitative analyse, foretaget af Gallup. I samarbejdet har Fremtidsfabrik vist, hvor stor en indsigt de har i Generation Z – og hvordan man hurtigt og præcist bevæger sig fra indsigt og forståelse til løsning og koncept.”

Marie Louise Kirring Løvengreen, Udviklingschef, KFUKs Sociale Arbejde

Løsningen

Gråzoner er et co-creation framework, som skaber rammerne for, at unge i udskolingen og på ungdomsuddannelserne afsøger deres egne holdninger til seksuelle gråzoner. Vi tror på, at refleksion og læring opstår, når man forholder sig personligt til en problematik.  De digitale magasiner fungerer samtidigt som et stykke feltarbejde, der giver fagpersoner og andre interesserede indblik i, hvilke seksuelle gråzoner nutidens ungdomsgeneration oplever.

Konceptet

I løbet af en uge transformeres de deltagende klasser til en journalistisk redaktion, som har til formål at producere et digitalt magasin, som kommunikerer deres holdninger til temaet. Udvikling af et undervisningsmateriale i samarbejde med unge talenter, hvor elever skal afsøge egne og andre holdninger og tanker om sex og grænser.

Som inspiration til eleverne havde Fremtidsfabrik på forhånd udarbejdet et digitalt magasin (en dummy) i samarbejde med en gymnasieklasse fra Bornholm. Dette blev til kampagnen #detstoppervedmig.  Eleverne bag denne kampagne blev blandt andet inviteret til at hoste et event på Folkemødet på Bornholm i 2016, hvor de satte seksuelle gråzoner på dagsordenen og gav såvel lokale som nationale politkere kamp til stregen i en paneldebat.

Resultatet

Læs mere om projektet på www.gråzoner.dk – her kan man også læse elevernes digitale magasiner.

>>
>
Læs unges egne artikler om gråzoner og seksuelle grænser på: gråzoner.dk
>>
>

Gråzoner sætter dagsorden på Folkemødet

Hvad sker der, når beskeder og billeder som er hverdag på sociale medier flyttes til den fysiske virkelighed? Sammen med en gymnasieklasse fra Bornsholms Gymnasium afprøvede vi dette på Folkemødet 2016.

Vi blev truet med sagsanlæg og bedt om at fjerne plakaterne – og pointen blev understreget. Hvorfor er et dickpic i en lygtepæl mere alvorlig end på Instagram?

Sådan er det at være med i Gråzoner

“Det har summet med energi, og der er også kommet nogle rigtig gode ting ud af det.”

Jesper Holmbach, Uddannelsesleder Hasseris Gymnasium

2B på Bornholms Gymnasium deltog i Gråzoner og skabte kampagnen #detstoppervedmig.

Filmen er et af de produkter som 2.B fra Bornholms Gymnasium skabte. Se alle de unges produktioner på gråzoner.dk