>>
>
Hvordan hjælper vi unge til at leve det gode liv på nettet – uden at overskride egne + andres grænser?
>>
>

“Fremtidsfabriks analyser gav os nogle helt nye indsigter, som viste sig at holde stik i den efterfølgende kvantitative analyse, foretaget af Gallup. I samarbejdet har Fremtidsfabrik vist, hvor stor en indsigt de har i Generation Z – og hvordan man hurtigt og præcist bevæger sig fra indsigt og forståelse til løsning og koncept.”

Marie Louise Kirring Løvengreen, Udviklingschef, KFUKs Sociale Arbejde

DIGITALE GRÅZONER

Unges liv på nettet

Fremtidsfabrik har gennem seks år arbejdet med unges digitale gråzoner, herunder hævnporno og digital mobning. Gennem projekter i samarbejde med Medierådet for Børn og Unge, Red Barnet og KFUKs Sociale Arbejde, har vi opnået en stor viden om unges digitale liv. Vi har særligt en ekspertise i at inddrage de unge direkte i selv at finde løsninger på deres egne udfordringer.

Foredrag:
Skab bedre digital kultur sammen med Generation Z

I lyset af blandt andet Umbrellasagen er det blevet tydeligt, at der er et problem med unges online adfærd – herunder holdninger til deling af billede- og videomateriale.

Fremtidsfabrik har et indgående kendskab til emner som sugardating, deling af billeder/videoer, digital mobning og grænseoverskridende datingkultur. Desuden har vi gennemført særlige undersøgelser blandt udvalgte minoritetsmiljøer, nemlig unge med kognitive udfordringer, i form af ADHD/Autisme, samt unge i det homoseksuelle datingmiljø.

Fælles for vores indsigter er, at hvis man ønsker at skabe forandring, så er det nødvendigt at få de unge med på råd. Det kræver en forståelse af, hvilken ungdomskultur det drejer sig om, samt hvilke redskaber og tilgange, der er bedst egnede til at involvere og motivere netop disse unge. Desuden kræver det modet til at lytte og give plads til de unges indsigter.

I foredraget giver vi jer vores erfaringer med netop disse spørgsmål, således at I efter foredraget vil have en god forudsætning for at igangsætte initiativer, der rammer plet hos jeres målgruppe.

Talk & Create:
Kickstart jeres proces med at involvere Generation Z

Vi tilbyder desuden at holde foredraget som et halvdagsseminar, hvilket vi kalder Talk & Create. Her præsenterer vi vores viden i mindre dele, og faciliterer samtidig en proces, hvor I får mulighed for at diskutere og afklare jeres egne standpunkter. Resultatet af et Talk & Create seminar vil være, at I har en prioriteret handleplan og er klar til at igangsætte initiativer på området.

Gå hjem møde:
Oplæg til debat blandt forældregrupper

Vi mener, at forældrene er en væsentlig medspiller i relation til at skabe gode rammer for unges digitale liv. Vi tilbyder derfor et komprimeret oplæg rettet mod forældregrupper / forældremøder. Vores fokus vil være at give en grundlæggende forståelse samt at sætte gang i en diskussion blandt forældrene om, hvordan de bedst selv kan samarbejde om at skabe god digital kultur blandt eleverne i klassen / ungdomsgruppen / klubben.

Vi holder ca. 30 minutters oplæg, samt faciliterer efterfølgende en debat.

Skriv til os, hvis du er interesseret i et gå hjem møde.

Baggrund

Analyser + koncepter

Analyse for KFUKs Sociale Arbejde

Analysen havde til formål at afdække holdninger til sugardating og andre seksuelle gråzoner blandt unge mellem 14-18 år.

Fremtidsfabrik screenede 52 unge til en repræsentativ kvalitativ analyse – screeningen foregik efter vores metode (vi har skrevet om metoden her), så vi sikrede os repræsentanter fra de 3 forskellige segmenter af unge. Dermed kunne vi få en dybere forståelse for, hvilke segmenter, der havde hvilke holdninger – og hvad der dermed havde potentiale til at ramme en kritisk masse og hvilke holdninger, der ikke havde.

I analysen fik vi helt nye indsigter om unge og deres holdninger og handlinger i forhold til seksuelle gråzoner. Blandt andet fandt vi ud af, at sugardating var relativt anerkendt og anvendt blandt de unge – og vi fandt ud af, at deling af nøgenbilleder var begyndt at blive et problem.

Det analytiske greb var baseret på et co-creation designformat samt efterfølgende dybdeinterviews.

Presseomtale:

>> DR artikel: Unge ser sugardating som win-win

>> Berlingske: Hver femte ung: Sex for gaver er en ok byttehandel

Resultatet

Analysen resulterede blandt andet i et undervisningskoncept, hvor elever selv undersøger og udvikler løsninger på digitale gråzoner. Læs mere om projektet på www.gråzoner.dk. Her kan man også læse elevernes digitale magasiner.

Lyt til gråzoner

Fremtidsfabrik har udgivet en bog, Generation Z – Ud af en Neondrøm, hvor vi blandt andet fortæller om Gråzoner projektet. Du kan lytte til hele det kapitel, der omhandler Gråzoner projektet her i lydbogsversion.

Undersøgelse for Red Barnet

Relationer på sociale medier fylder meget i børn og unges hverdag. For dem er det at være venner sammen ikke afgrænset til et fysisk rum. Hvis man er udsat ung, er der mange fordele ved online kommunikation, men der er også mange udfordringer.

For at få et indblik i målgruppen af udsatte unges liv på nettet, afholdt vi 3 timers co-design workshops i 25 specialklasser med unge mellem 11-15 år. Her gav de unge os en helt unik indsigt i deres online liv.

Resultatet

På baggrund af undersøgelsen skabte vi læringsplatformen Er du ok på nettet. Den ligger på Red Barnets læringssite – se projektet på erduokpånettet.dk

Jonas Rygaard deltog i Red Barnets podcast So.Me.Mor.Far, og præsenterede her nogle af pointerne fra projektet. Du kan lytte til podcasten her.

>>
>
Læs unges egne artikler om gråzoner og seksuelle grænser på: gråzoner.dk
>>
>

Unge sætter dagsorden på Folkemødet

Hvad sker der, når beskeder og billeder som er hverdag på sociale medier flyttes til den fysiske virkelighed? Sammen med en gymnasieklasse fra Bornsholms Gymnasium afprøvede vi dette på Folkemødet 2016.

Vi blev truet med sagsanlæg og bedt om at fjerne plakaterne – og pointen blev understreget. Hvorfor er et dickpic i en lygtepæl mere alvorlig end på Instagram?

Sådan er det at være med i Gråzoner

“Det har summet med energi, og der er også kommet nogle rigtig gode ting ud af det.”

Jesper Holmbach, Uddannelsesleder Hasseris Gymnasium

2B på Bornholms Gymnasium deltog i Gråzoner og skabte kampagnen #detstoppervedmig.

Filmen er et af de produkter som 2.B fra Bornholms Gymnasium skabte. Se alle de unges produktioner på gråzoner.dk