GRÅZONER

Opgave:

Hvordan hjælper vi unge med ikke at overtræde egne og andre seksuelle grænser?

Kunde:

KFUKs Sociale Arbejde og RedenUng

Løsning:

Gråzoner

Udvikling af et undervisningsmateriale i samarbejde med unge talenter, hvor elever skal afsøge egne og andre holdninger og tanker om sex og grænser.  

Resultat:

www.gråzoner.dk

Her kan du se de digitale magasiner, de unge har skabt i den uge, de er blevet undervist i gråzoner.

Kampagnen #detstoppervedmig

Sammen med en Bornholmsk gymnasieklasse skabte vi kampagnen #detstoppervedmig, som handler om at stoppe digital sexmobning. På Folkemødet 2016 gjorde vi opmærksom på dette ved en debat om emne sammen med en række meningsdannere og politkere indenfor området sammen med en række mobile events, visuel tilstedeværelse og radioindslag.

___________________________

Gråzoner  er et undervisningsforløb om seksuelle ‘gråzoner’ i ungdomslivet. I forløbet omdannes klasselokalet til et redaktionslokale, hvor eleverne afsøger deres egne holdninger og tanker om gråzoner, sex og grænser. Eleverne skal skabe deres eget digitale magasin, der afdækker unges holdninger til seksuelle gråzoner. Forløbet henvender sig til ungdomsuddannelserne og 8-10 klasse – og så er det helt gratis at bruge materialet.

Læs mere om materialet inde på hjemmesiden www.redenung.dk/graazoner