KLAR TIL NÆSTE GENERATION?

Alle virksomheder og organisationer bør spørge sig selv: Er vi klar til Generation Z? Det er livsvigtigt, fordi Generation Z, de unge mellem 15 og 24 år, repræsenterer fremtidens medarbejdere, samarbejdspartnere og kunder.

 

Hvad betyder det i praksis?

 1. I ved, hvad der kendetegner Generation Z.
 2. I ved, hvor og hvordan jeres virksomhed / organisation møder Generation Z.
 3. I har en handleplan for disse møder, som alle medarbejdere forstår og bakker op om.

 

Fremtidsfabrik har gennem seks år arbejdet udelukkende med unge som målgruppe. Vi har derfor et indgående kendskab til Generation Z. Vi tilbyder at hjælpe jer med at blive klar til Generation Z gennem en kombination af viden, analyse og co-creation.

Resultatet af forløbet er, at I står tilbage med en konkret plan for, hvordan I får det bedste ud af Generation Z.

 

Eksempler

Eksemplerne her er en illustration af, hvad vores kunder typisk fokuserer på:

 • Hvordan tiltrækker vi de rigtige talenter?
 • Hvordan skaber vi ejerskab til vores brand blandt vores unge kunder?
 • Hvordan og hvornår kommunikerer vi – på mails, sociale medier, beskeder?
 • Hvor meget og hvordan skal der gives feedback i hverdagen?
 • Hvordan kan vi få mere engagerede studerende?
 • Hvordan kan det sociale (studie)miljø forbedres?
 • Hvordan håndteres høje karriereforventninger og krav om at det går hurtigt?

 

Projektplan

Vi skræddersyr alle vores projekter specifikt til det konkrete behov. Derfor er det naturligvis muligt at vælge moduler til og fra.

Fase 1: Opstart

Indledende møde med ledelsen. Vi afklarer, hvad der er vigtigt for jer at fokusere på samt identificerer oplevede udfordringer i relation til Generation Z.

Fase 2: Undersøgelse

Fremtidsfabrik foretager en undersøgelse baseret på cultural probes samt workshopforløb med 8-12 udvalgte personer. Deltagerne udvælges på baggrund af jeres udfordringer og interessefelter:

 • Undersøgelse blandt potentielle kunder.
 • Undersøgelse blandt unge medarbejdere.
 • Undersøgelse blandt nuværende studerende / kunder.

Resultatet af undersøgelsen er en række personaer, der repræsenterer centrale problemstillinger / standpunkter og gør dem levende og håndterbare.

Om metoden

Vi arbejder i vores studier med såkaldt tyk data. Det betyder at vi anvender analysemetoder som bringer os helt tæt på de mennesker vi studerer – deres mindset og værdier. Cultural Probes er én af disse metoder, hvor vores informanter udtrykker deres holdninger gennem billeder og formsprog.

Fase 3: Temadag

Temadagen er et co-creation forløb, som afholdes med en større eller mindre del af jeres medarbejdere.

Temadagen har følgende formål:

 1. Give indsigt i Generation Z (overordnede tendenser og træk) samt at placere jeres virksomhed / organisation i relation til dette.
 2. Skabe bevidsthed / konsensus om de udfordringer som jeres virksomhed står med. Her inddrages personaer og resultater fra vores undersøgelse.
 3. Viden om mulige strategier. Hvad gør andre som er sammenlignelige med jer. Værktøjskasse med handlingsforslag som præsenteres.
 4. Co-creation. Fælles udviklingsproces, hvor alle medarbejdere deltager i at komme med forslag til handling. Dette kan være input til hvad andre (ledelsen) bør beslutte. Det kan også være med fokus på, hvad hvert enkelt team kan gøre og fokusere på.
 5. Udarbejde handlingsplaner. Arbejdet dokumenteres og opsamles i et digitalt system.

Fase 4: Opfølgning

 1. Fremtidsfabrik præsenterer ledelsen for en opsamling på processen. Hvad var input fra ledelsen, fra feltundersøgelser og fra co-creation.
 2. Seks måneders opfølgning – vi aftaler et møde med det samme seks måneder fremme, hvor vi evaluerer udbyttet af forløbet.

 

Om Fremtidsfabrik

Sammen med Fremtidsfabrik skabte vi i regi af Engineer the future en kampagne og en samtaleguide, der skulle hjælpe forældre til at tage snakken om studievalg med deres store børn med titlen Engineer the Moment. Vi havde et super godt samarbejde. Jeg oplevede igennem hele processen at Fremtidsfabrik var dedikerede, kreative og virkelig velfunderede i sin indsigt i Generation Z. Altid var deres argumenter baseret på ønsket om at møde målgruppen, præcis hvor de var. Det gode argument får lov at vinde. Det gør det på en måde, der er konstruktiv og samlet set bringer projekter til ”next level” i både indhold og indsigter. Fremtidsfabrik, det har været en kæmpe fornøjelse, og jeg er blevet en del klogere på Generation Z. Tak!

Marie Langskov, Brand- og partneransvarlig, Engineer The Future – Ingeniørforeningen IDA

 

Fremtidsfabrik er et design- og analysebureau, som har specialiseret sig i Generation Z. I Fremtidsfabrik drømmer vi om, at vores kunder opnår en dybere forståelse for Generation Z, så deres samarbejde med målgruppen bliver drevet af passion og synergier.

Vi har siden 2011 rådgivet virksomheder og organisationer om, hvordan de skal håndtere Generation Z, heriblandt Ingeniørforeningen IDA, Deloitte, Danske Professionshøjskoler og Danmarks Radio.

I 2016 udgav vi bogen, “Hackschooling, Når Generation Z gør oprør” – en bog om Generation Z og den unge generations syn på uddannelsessystemet samt deres drømme om fremtiden. Lige nu arbejder vi på vores kommende bogudgivelse, som udkommer ultimo 2018 – “Dyb forståelse for et anderledes mindset – et forsvar for Generation Z.”

 

Kontakt

Hvis du er interesseret i, hvad Fremtidsfabrik kan tilbyde jer, så tag fat på os. Vi kommer gerne med et tilbud på en proces, der er målrettet præcis til dig.

TANJA HALL på telefon  +45 2395 5606  eller mail hall@fremtidsfabrik.dk.

 

Hvem er Generation Z

 • Er født mellem 1990 og 2005 og bliver også kaldt “digitale indfødte.”
 • Strømmer i disse og de kommende år ud på arbejdsmarkedet. Ifølge Danmarks Statistik udgør unge mellem 18 og 28 år lidt over ti procent af arbejdsstyrken.
 • Er vokset op i en tid, hvor internettet er en naturlig del af livet, og mobilen er allemandseje.
 • Er gået igennem de identitetsskabende år sammen med og på de sociale medier.