KLAR TIL NÆSTE GENERATION?

Alle virksomheder og organisationer bør spørge sig selv: Er vi klar til Generation Z? Det er livsvigtigt, fordi Generation Z, de unge mellem 15 og 25, repræsenterer fremtidens medarbejdere, samarbejdspartnere og kunder.

 

»Jeg har haft et professionelt og fantastisk samarbejde med Fremtidsfabrik. De har en helt unik forståelse for Generation Z og deres analyse gav langt mere indsigt i de unges behov end vi havde håbet på. De er tilmeld nogle søde og sjove mennesker at arbejde sammen med. De får min varmeste anbefaling.«

– Anne Høgdahl, Politisk Konsulent hos Ingeniørforeningen IDA

 

Hvad betyder det i praksis?

 1. I ved, hvad der kendetegner Generation Z.
 2. I ved, hvor og hvordan jeres virksomhed / organisation møder Generation Z.
 3. I har en handleplan for disse møder, som alle medarbejdere forstår og bakker op om.

 

Fremtidsfabrik tilbyder at hjælpe jer med at blive klar til Generation Z gennem en kombination af viden, analyse og codesign.

Resultatet af forløbet er, at I står tilbage med en konkret plan for, hvordan I får det bedste ud af Generation Z.

 

Eksempler

Eksemplerne her er en illustration af, hvad vores kunder typisk fokuserer på:

 • Hvordan tiltrækker vi de rigtige talenter?
 • Hvordan skaber vi interesse for vores brand blandt vores unge kunder?
 • Hvordan og hvornår kommunikerer vi – på mails, sociale medier, beskeder?
 • Hvordan får vi det bedste ud af de unges særlige kompetencer?
 • Hvordan kan vi få mere engagerede medarbejdere?
 • Hvordan håndteres høje karriereforventninger og krav om at det går hurtigt?

 

Projektplan

Vi skræddersyr alle vores projekter specifikt til det konkrete behov. Derfor er det naturligvis muligt at vælge moduler til og fra.

Fase 1: Opstart

Indledende møde med ledelsen. Vi afklarer, hvad der er vigtigt for jer at fokusere på samt identificerer oplevede udfordringer i relation til Generation Z.

Fase 2: Undersøgelse

Fremtidsfabrik foretager en undersøgelse baseret på cultural probes samt workshopforløb med 8-12 udvalgte personer. Deltagerne udvælges på baggrund af jeres udfordringer og interessefelter:

 • Undersøgelse blandt potentielle kunder.
 • Undersøgelse blandt unge medarbejdere.
 • Undersøgelse blandt nuværende studerende / kunder.

Resultatet af undersøgelsen er en række personaer, der repræsenterer centrale problemstillinger / standpunkter og gør dem levende og håndterbare.

Om metoden

Vi arbejder i vores studier med såkaldt tyk data. Det betyder at vi anvender analysemetoder som bringer os helt tæt på de mennesker vi studerer – deres mindset og værdier. Cultural Probes er én af disse metoder, hvor vores informanter udtrykker deres holdninger gennem billeder og formsprog.

Fase 3: Temadag

Temadagen er et codesign forløb, som afholdes med en større eller mindre del af jeres medarbejdere.

Temadagen har følgende formål:

 1. Give indsigt i Generation Z (overordnede tendenser og træk) samt at placere jeres virksomhed / organisation i relation til dette.
 2. Skabe bevidsthed / konsensus om de udfordringer som jeres virksomhed står med. Her inddrages personaer og resultater fra vores undersøgelse.
 3. Viden om mulige strategier. Hvad gør andre som er sammenlignelige med jer. Værktøjskasse med handlingsforslag som præsenteres.
 4. Codesign. Fælles udviklingsproces, hvor alle medarbejdere deltager i at komme med forslag til handling. Dette kan være input til hvad andre (ledelsen) bør beslutte. Det kan også være med fokus på, hvad hvert enkelt team kan gøre og fokusere på.
 5. Udarbejde handlingsplaner. Arbejdet dokumenteres og opsamles i et digitalt system.

Fase 4: Opfølgning

 1. Fremtidsfabrik præsenterer ledelsen for en opsamling på processen. Hvad var input fra ledelsen, fra feltundersøgelser og fra codesign.
 2. Seks måneders opfølgning – vi aftaler et møde med det samme seks måneder fremme, hvor vi evaluerer udbyttet af forløbet.

 

Om Fremtidsfabrik

 

 

Fremtidsfabrik er et design- og analysebureau, som har specialiseret sig i Generation Z. I Fremtidsfabrik drømmer vi om, at vores kunder opnår en dybere forståelse for Generation Z, så deres samarbejde med målgruppen bliver drevet af passion og synergier.

Vi har siden 2011 rådgivet virksomheder og organisationer om, hvordan de skal håndtere Generation Z, heriblandt Ingeniørforeningen IDA, Danske Bank, Danske Medier og Danmarks Radio.

I 2016 udgav vi bogen, “Hackschooling, Når Generation Z gør oprør” – en bog om Generation Z og den unge generations syn på uddannelsessystemet samt deres drømme om fremtiden.

I 2018 udgav vi bogen, “Generation Z, Ud af en Neondrøm” – en bog om Generation Z som medarbejdere. Bogen giver en dyb forståelse for den unge generation og kommer samtidig med konkrete råd til dem, som skal lede dem.

 

Kontakt

Hvis du er interesseret i, hvad Fremtidsfabrik kan tilbyde jer, så tag fat på os. Vi kommer gerne med et tilbud på en proces, der er målrettet præcis til dig.

TANJA HALL på telefon  +45 2395 5606  eller mail hall@fremtidsfabrik.dk.

 

Hvem er Generation Z

 • Er født mellem 1994 og 2004 og bliver også kaldt “digitale indfødte.”
 • Strømmer i disse og de kommende år ud på arbejdsmarkedet. Ifølge Danmarks Statistik udgør unge mellem 18 og 28 år lidt over ti procent af arbejdsstyrken.
 • Er vokset op i en tid, hvor internettet er en naturlig del af livet, og mobilen er allemandseje.
 • Er gået igennem de identitetsskabende år sammen med og på de sociale medier.