Klub

Fremtidsfabrik

Klub Fremtidsfabrik tilbyder medlemmerne eksklusiv adgang til vores nyeste viden om unge og tendenser, samt til vores netværk af 400+ unge

Et medlemskab af Klub Fremtidsfabrik er en samlet løsning, der holder dig opdateret med vores nyeste viden om unge. Medlemsskabet er til dig, der ønsker at få en grundig indsigt i de nyeste tendenser og indsigter om unge, og som samtidig har et behov for at kommunikere denne viden videre i din virksomhed eller organisation.

Klub Fremtidsfabrik er målrettet dig, som arbejder med:

  • Kommunikation med unge
  • Udvikling af services og produkter til unge
  • Rekruttering af unge medarbejdere/studerende
  • Motivation af unge medarbejdere/ studerende

“Skal man på Roskilde Festival for at forstå tidens ånd, feminisme og solidaritet? Hvordan skaber man som virksomhed et værdigrundlag som fanger z generationen’s opmærksomhed og interesse. Hvordan rummer man som virksomhed ungdomskulturens opgør med stereotype kønsmønstre og bias. Han, hun, hen eller bare menneske. Fremtidssalonen gav stof til eftertanke og ny indsigt. En virtuel inspirationsaften med toner fra et ungdomsband og smagen af forår☀️ glæder mig allerede til den næste”

Line Engelbreth, HR Leader – IBM Innovation Centre

Klub menu

2 ÅRLIGE ANALYSER

To gange om året udgiver Fremtidsfabrik et whitepaper, hvor vi analyserer en aktuel tendens blandt unge. I analysen stiller vi skarpt på, hvad du kan gøre for at imødekomme den pågældende tendens. Analyserne forbeholdes eksklusivt medlemmerne.

Foredrag

Som medlem af Klub Fremtidsfabrik tilbyder vi dig et årligt foredrag, hvor vi klæder hele organisationen på med vores seneste viden.

Fremtidssalon

Fremtidssalon er en kakofoni af viden, samtaler, gastronomi og lydrejser. Her sætter vi med en kort, indledende Talk fokus på en tendens, som i løbet af aftenen bliver udfoldet gennem en samtalemiddag.

  • Omkring samtalebordene sørger vi for en nogenlunde ligelig fordeling af unge og repræsentanter fra virksomheder og uddannelser.
  • Efter middagen inviterer vores musikmager dig på en lydrejse ud i fremtiden, som du nyder med en øl, hvis du har lyst.

War room

Vi ved, at der løbende opstår situationer, hvor der skal træffes beslutninger – ofte med en kort tidsframe. Derfor inkluderer medlemskabet af Klub Fremtidsfabrik adgang til fire gange årligt at booke personlig telefonisk sparring fra Fremtidsfabriks partnere, Jonas Rygaard og Tanja Hall på lige netop den problemstilling, du står i.

Fokus 2020

#1 Techfeminisme

Efter et årti med en ekstremt målrettet og poleret ungdomsgeneration, der ikke stillede store kritiske spørgsmål til virksomheder og uddannelser, så er der nu helt nye strømninger på vej hos frontløberne blandt de unge. Hun er blevet til hen, præstation er blevet til refleksion, og drømmen om Sillicon Valley er erstattet af frygten for Fake News og overvågningskapitalisme.

Vi har i vores whitepaper undersøgt den techfeministiske bølge antropologisk og kvalitativt og giver på baggrund af vores feltarbejde strategiske anbefalinger til, hvordan uddannelser og virksomheder skal forholde sig til denne tendens i forhold til at styrke deres brand og hermed deres evne til at rekruttere og fastholde studerende og unge medarbejdere.

Produktet er et whitepaper på 25 sider.

Datagrundlaget bag vores analyser til dette whitepaper er:

  • Grundig desk research af eksisterende viden
  • 6 dages observationsstudier på Roskilde 2019
  • Interviews med 25 unge og 25 forældre
  • 2 ugers virtuel undervisning i 2 8. Klasser – 7 timer dagligt i to uger.

#2 Performance & Identitet

Emnet for efterår/vinter 2020 har medlemmerne af Klub Fremtidsfabrik valgt skal være Performance & Identitet. Det vil vi glæde os til at gå i felten med at undersøge.

Vi vil gøre dette ved at følge 6-8 unge helt tæt gennem 2 måneder i overgangen mellem studietid og tiltrædelse i deres første job.

Vi vil benytte os af et antropologisk greb, som hedder probing, hvor vi giver de seks unge en række refleksionsopgaver samt beder dem om at vise os deres hverdag gennem en personlig videodagbog.  Dette suppleres med grundige portrætinterviews, der sikrer at vi kommer helt tæt på deltagerne.

Resultatet af denne analyse præsenteres i et whitepaper, som lanceres til Fremtidssalon januar 2021 (præcis dato følger).

Medlemmer