Kunstneriske blikke på en hverdag med handicap

Opgave:  

Hvordan forholder unge med og uden et handicap sig til hinanden i deres omgivelser?

 

Kunde:

Det Centrale Handicapråd havde et ønske om at berige mødet mellem unge med og uden handicap.

Løsning:

Kunstneriske blikke på et liv med handicap er et projekt, der zoomer ind på tre mennesker i København, som lever med et handicap. Ønsket var at komme så tæt på den specifikke virkelighed som muligt og ikke at drage generelle konklusioner.

Projektet er et etnografisk studie og et kunstprojekt, i det det indeholder et etnografisk shadowing undersøgelse, kunstnermøder og et release event.

Resultat:

Det Centrale Handicapråd havde et ønske om at berige mødet mellem unge med og uden handicap, og ville perspektivere diskussionen om hvordan de forholder sig til hinanden i deres omgivelser. Kunsterneriske blikke på et liv med handicap er et projekt der zoomer ind på tre mennesker i København, som lever med et handicap. Ønsket var at komme så tæt på den specifikke virkelighed som muligt og ikke at drage generelle konklusioner.

Projektet er et etnografisk studie og et kunstprojekt, i det det indeholder et etnografisk shadowing undersøgelse, kunstnermøder og et release event.

Læs her om, hvordan projektet var opbygget.

 

Del 1) En etnografisk shadowing undersøgelse:

Vi fulgte tre mennesker med et handicap gennem udvalgte dele af deres liv. Vi søgte de steder, tidspunkter og forhold, hvor den handicappede mærker omgivelsernes reaktion på deres handicap på en (for dem) tydelig måde. Vi ledte ikke efter situationer, hvor folk omkring den handicappede gør noget “forkert”­ men i stedet situationer, der på godt og ondt viser hvordan virkeligheden er.

  • Vi tog kontakt til folk omkring den handicappede, som spiller en rolle i dennes oplevelser. Disse inviterede vi til et efterfølgende dybdeinterview hos Fremtidsfabrik, hvor de skulle udtale sig om deres holdninger til handicap og deres refleksioner om den konkrete situation.
  • På baggrund af dette producerede vi en video, som fokuserede på den handicappedes oplevelser perspektiveret gennem udtalelser fra folk omkring denne i disse situationer.

Del 2: Kunstnermøder:

I denne del af projektet inviterede den handicappede, som deltog, en kunstner til at følge sig gennem en hel dag i sit liv. Kunstnerens opgave var at forholde sig til mødet med den handicappede og ikke at være en neutral observatør. Kunstnerens opgave var at lade sig inspirere og påvirke af dagen sammen med den handicappede og efterfølgende skabe et værk, som giver disse oplevelser form og udtryk.

  • Kunstneren fik metodefrihed og lov til at være nysgerrig og til at arbejde med sit medie i løbet af dagen.
  • Samarbejdet mellem den handicappede og kunstneren defineres ved, at begge parter underskriver en kontrakt med nogle enkle regler, som sætter rammerne for samarbejdet.

Del 3: Release event:

Resultatet af shadowing undersøgelsen samt de tre kunstværker, som var udarbejdet på baggrund af møderne med projektets deltagere afslørede vi ved et release event d. 12. februar 2015. Se video fra release eventet her: