Fremtiden indenfor uddannelse – nye krav og nye muligheder

Der kommer til at foregå en radikal og massiv nyfortolkning af, hvad “uddannelse” er og skal være indenfor de kommende år. Nøglen til at rekruttere og motivere ligger i en dyb forståelse af Generation Z. Hvem er de? Hvordan er deres ideelle studieliv?

Fremtidsfabrik kan hjælpe jer med dette på baggrund af vores viden om Generation Z og vores antropologiske feltarbejde.

»Jeg har gennem mit arbejde med Fremtidsfabrik opnået en god forståelse for, hvem Generation Z er. Fremtidsfabrik tænker kreativt, forfalder ikke til standardløsninger og er altid parate til at gå den ekstra mil for et bedre resultat: Man kan mærke, at de brænder for målgruppen og for udvikling. Fremtidsfabriks arbejde lægger et solidt fundament for vores videre strategiske arbejde med den unge målgruppe. Udover at være super kompetente, så er Fremtidsfabrik også nogle søde og sjove mennesker at arbejde sammen med.«

Marie Langskov – Engineer The Future

Cases

Case: Engineer The Future

 

Uddannelsesmulighederne er mange, men det gør ikke nødvendigvis studievalget nemmere. For hvad passer præcis til din søn eller datter?

Vi har interviewet 21 unge og deres forældre, og vi kan se, at når unge og deres forældre taler sammen om studievalg og fremtid, så hjælper det til bedre og mere personlige studievalg.

Produktet blev siden samtalaguide.dk, hvor unge og deres forældre kan finde redskaber og inspiration, der kan hjælpe til at få taget hul på samtalen.

 

>> Se mere på samtaleguide.dk

Portrætfilm med Alices og hendes far Flemming.

Studerende fra SOSU uddannelsen taler om deres studievalg.

Case: Rekruttering til SOSU uddannelsen

 

Fremtidsfabrik har undersøgt studiemiljøet på SOSU uddannelsen i København. Ved at bruge tid på at undersøge de studerendes motivation for at vælge studiet, kunne vi hjælpe Københavns Kommune med effektiv rekruttering til uddannelsen.

“Det er ikke nogen hemmelighed, at vi i vores branche oplever store udfordringer med at rekruttere de unge – både til uddannelserne og til arbejdspladserne. Fremtidsfabriks analytiske arbejde var enestående: Det gav os en dyb forståelse for Generation Z og viste os nye muligheder i forhold til såvel rekruttering som fastholdelse.”

Hanne Berner, Konsulent Strategi og styring, Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Case: Hackschooling

 

Hackschooling er en uundgåelig bølge: Vi lever i en teknologisk tidsalder, som skaber muligheden, og vi lever i et videnssamfund med virksomheder, der i stigende grad ønsker fleksible, dynamiske og innovative medarbejdere.

Fremtidsfabrik har gennem de sidste 3 år zoomet ind på hackschooling som tendens. En tendens vi opdagede ved et tilfælde, da vi skulle foretage en større, repræsentativ undersøgelse om unges ideelle måde at uddanne sig på.

 

>> Arbejdet har blandt andet ført til udgivelsen af en række podcasts og en microbog – se mere her.

Fremtidsfabriks release af microbog om hackschooling.

Vores ydelser

Ny inspiration og viden om Generation Z

Vi hjælper med at give jer inspiration til bedre at forstå og motivere Generation Z. Vi viser et framework for at forstå Generation Z og hjælper vores kunder med at se sig selv fra Generation Z’s perspektiv.

Metoder er typisk

 

 • Foredrag om Generation Z og uddannelse
 • Forundersøgelser blandt kundens målgruppe
 • Talk & Create – halvdagsseminar, hvor kunden samskaber med udvalgte unge fra målgruppen.

Rekruttering og motivation af studerende

Vi tager fat i jeres konkrete ønske, f.eks. at øge søgningen til en uddannelse eller mindske frafaldet på uddannelsen. Med udgangspunkt i dette foretager vi målrettede feltstudier blandt de studerende (eller potentielle studerende) og identificerer nøglefaktorer.

Vores tilgang er særligt kendetegnet ved, at vi arbejder med en række antropologiske metoder, som tillader os at komme meget tæt på de informanter, vi koncentrerer os om.

Resultatet vil typisk være en segmentering af målgruppen og en redegørelse for, hvad der bedst vil øge motivationsgraden for hvert segment.

Metoder er typisk

 

 • Observationsstudier
 • Dybdeinterviews med udvalgte unge blandt målgruppen
 • Cultural Probes – kreative fotoopgaver som giver indblik i målgruppens hverdag.
 • Codesign-forløb, hvor målgruppen inviteres med til at udvikle løsninger.

Facilitering af strategiforløb

Fremtidsfabrik kan facilitere eller levere input til strategiske forløb, hvor målet er at styrke jeres position fremadrettet.

Vi har stor erfaring med at arbejde målrettet med innovatører, altså de unge som er først til at tage nye tendenser til sig. Indsigt i hvad disse unge gør og tænker giver et overblik over, hvad der vil kendetegne bredden af unge om 1-2 år. Det er præcis den indsigt, som er afgørende i strategiske beslutningsprocesser.

Fremtidsfabrik kan tilbyde at designe hele strategiprocessen for jer. Vi har også erfaring med at være videnspartner i et strategiforløb, hvor vi leverer analyser og indsigter.

Metoder er typisk

 

 • Dybdeinterviews med folk i nøglepositioner
 • Rekruttering med særligt henblik på at identificere innovatører
 • Cultural Probing og observationsstudier
 • Identifikation af segmenter og indplacering af disse på en tidsskala. Dette giver overblik over hvad der er vigtigt at fokusere på afhængigt af tidsperspektivet.