Viden om Gen Z

Tanja: Generation Z er dem, der i dag er tweens, teens og i starten af tyverne. De er digitalt indfødte; langt de fleste af dem er bedre med tech og Social Media end den nuværende generations IT chefer. For de mest talentfulde er Maslows behovspyramide vendt om — behovet for prestige er højere end behovet for en ostemad — fremtidens arbejdsgivere må lokke med andet end høje lønninger, når de skal tiltrække de unge talenter.

Vores viden om generation Z bygger på etnografiske studier, kvalitative undersøgelser og vores store netværk af talentfulde unge, som befinder sig i denne aldersgruppe. I hele Fremtidsfabriks levetid har vi interesseret os for denne generation, fordi vi ved, at en tendens starter hos frontløberne blandt unge. Med den viden, vi har om generation Z, kan vi hjælpe vores kunder med at give dem et unikt , ærligt og individuelt indblik i hvordan, fremtiden ser ud. Derved kan vi efterfølgende arbejde med at fremtidssikre deres produkter samt give kunden redskaber til, hvordan de kan rekruttere de dygtigste talenter fra generation Z til deres virksomhed.