Foredrag

Book et foredrag eller et Talk & Create seminar og bliv klogere på den unge generation

Hvad kendetegner unge fra Generation Z? Det spørgsmål er erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne optaget af i disse år. Det er nemlig disse unge, som er studerende på de videregående uddannelser, og som kommer til at udgøre fremtidens arbjedskraft. Det er afgørende at forstå, hvilke tendenser, som kendetegner forskellige segmenter af unge for at forstå, hvordan man som uddannelsesinstitution eller virksomhed skal tiltrække dem og ikke mindst holde motivationen høj.

<span”>Foredrag

Et foredrag kan variere fra 45 minutter til 2 timer alt efter behov. Foredraget egner sig som et gå-hjem-møde, som inspiration på strategiske dage for ledelsen, på netværksmøder og på store og små konferencer.

 

Prisen for et foredrag er 15.000 kr. ex. moms.

Prisen inkluderer transport indenfor Hovedstadsområdet.

Talk & Create

Talk and Create er et halvdagsseminar, som henvender sig til virksomheder, kommuner eller organisationer, der ønsker at forstå Generation Z. Vi viser jer, hvordan I ser muligheder i Generation Z, og hjælper jer med at omsætte dette til konkrete handleplaner, der er klar til at blive ført ud i livet.

 

Pris for et Talk & Create seminar er 30.000 kr. ex. moms.

Prisen er inklusiv to deltagere fra Fremtidsfabriks database af unge, som er segmenteret efter uddannelse, passion og erhvervserfaring.  Udgifter til transport er ikke inkluderet i prisen

Foredrag

Et foredrag kan variere fra 45 minutter til 2 timer alt efter behov. Foredraget egner sig som et gå-hjem-møde, som inspiration på strategiske dage for ledelsen, på netværksmøder og på store og små konferencer.

Talk & Create

Talk and Create er et halvdagsseminar, som henvender sig til virksomheder, kommuner eller organisationer, der ønsker at forstå Generation Z. Vi viser jer, hvordan I ser muligheder i Generation Z, og hjælper jer med at omsætte dette til konkrete handleplaner, der er klar til at blive ført ud i livet.

Prisen for et foredrag er 15.000 kr. ex. moms.

Prisen inkluderer transport indenfor Hovedstadsområdet.

Pris for et Talk & Create seminar er 30.000 kr. ex. moms.

Prisen er inklusiv to deltagere fra Fremtidsfabriks database af unge. Udgifter til transport er ikke inkluderet i prisen.

Booking

Inden booking anbefaler vi, at du tager et møde med Tanja Hall, hvor I sammen afdækker jeres specifikke udfordringer med henblik på, at gøre foredraget / Talk & Create seminaret så skræddersyet, som muligt.

Booking: hall@fremtidsfabrik.dk eller +45 2395 5606

Her er en smagsprøve

Vi fik lov at tage et kamera med, da Tanja holdt foredrag for DRs programafdeling. Her kan du se et uddrag af foredraget.

Fem forskellige foredrag

Vi udvikler løbende vores foredrag, ligesom vi altid tilpasser foredrag specifikt til det publikum som vi henvender os til. De skitserede foredrag er til inspiration – kontakt os for at høre, hvad vi kan tilbyde dig.

“Tanjas oplæg gav et godt indblik i unge— hvem er de, og hvordan kan vi som uddannelsesledere og chefer få det bedste ud af dem? Oplægget var enormt motiverende, levende og sagligt. Det formåede i den grad at skabe debat blandt deltagerne, der sad placeret ved hvert deres bord, hvor de efterfølgende skulle debattere med en repræsentant fra Fremtidsfabriks netværk af unge. Jeg vil klart anbefale Tanja og Fremtidsfabrik til andre.”

Stina Vrang Elias, direktør hos Tænketanken DEA

Foredrag 1

Unge og deres optimale studieliv

Dette foredrag er målrettet medarbejdere, som arbejder med rekruttering af studerende og/ eller med initiativer, som har tilformål at motivere og engagere studerende.

Unge er ambitiøse og målrettede, født til teknologi, og konstant koblet op til venner og informationer. En ting er sikkert: Unge skal have en uddannelse,  og det skal gå stærkt. Men hvordan forbereder uddannelserne sig på at modtage unge, og hvordan får de det bedste ud af unges særlige kvaliteter og kompetencer?

Foredraget fokuserer på unges ”stammeadfærd”, deres altoverskyggende behov for inddragelse, deres selvforståelse og besvarer blandt andet følgende spørgsmål: Hvordan rekrutterer vi de unge, og hvordan er deres optimale studieliv, og hvordan er det ideelle studiemiljø?

Foredraget præsenterer udvalgt data fra Fremtidsfabriks feltstudier, blandt andet vedrørende forældrenes påvirkning på unges studievalg, vores feltstudier om hackschooling, evalueringer af en række rekrutteringskampagner samt egne og andres studier indenfor unconscious kønsbias. Foredraget er løsningsorienteret og vil præsentere konkrete dos + dont`s med udgangspunkt i den specifikke situation på din uddannelsesinstitution.

Reference:

Tanja Hall holdt et foredrag på DEAs Partnerdag i januar 2015. Konferencen fokuserede på Generation Z som studerende, og deltagerne var 90 beslutningstagere inden for uddannelse og erhverv.

“Tanjas oplæg gav et godt indblik i Generation Z — hvem er de, og hvordan kan vi som uddannelsesledere og chefer få det bedste ud af dem? Oplægget var enormt motiverende, levende og sagligt. Det formåede i den grad at skabe debat blandt deltagerne, der sad placeret ved hvert deres bord, hvor de efterfølgende skulle debattere med en repræsentant fra Fremtidsfabriks netværk af unge. Jeg vil klart anbefale Tanja og Fremtidsfabrik til andre.”

Stina Vrang Elias, direktør hos Tænketanken DEA

Foredrag 2

Unge medarbejdere

Dette foredrag er målrettet virksomheder, som arbejder med at styrke deres tiltrækning samt engagement af unge medarbejdere – foredraget kan både målrettes image og branding samt ledelse og engagement. Det kan også indeholde begge perspektiver.

Generation Z er netop nu på vej ud på arbejdspladserne, og allerede i 2023 forventes de at udgøre 25 pct. af arbejdsstyrken. Derfor er det nødvendigt for alle virksomheder og organisationer at forstå unge og de radikale krav mange unge kommer med, i relation til eksempelvis diversitet og personlig udvikling. Efter foredraget vil deltagerne have konkrete ideer til, hvad de skal gøre for at tiltrække og engagere unge medarbejdere.

Når vi til daglig rådgiver ledere om, hvordan de skal håndtere Generation Z, så oplever vi et behov for at forstå disse unge. Vi hører ofte følgende: “Vi bliver bombarderet med overfladisk viden om, hvilket arbejdsliv de unge drømmer om – men vi har brug for en dybere forståelse.”

For at skabe denne forståelse tager vi lederne med på en dannelsesrejse gennem det årti, som har formet Generation Z, og samtidig præsenterer vi deltagerne for vores segmenteringsmodel, som giver konkrete råd til, hvordan forskellige segmenter af unge motiveres.

I Fremtidsfabrik arbejder vi empirisk, således at udgangspunktet for vores viden er konkrete feltstudier med unge medarbejdere. Vi har et netværk på 400+ unge, og vi tilbyder altid at medbringe en eller flere af disse unge. Vi arbejder med en indsigt om, at unge er forskellige, og vi vil derfor sammen udvælge den eller de unge, som matcher din specifikke målgruppe.

Vi tilbyder alle deltagerne at få et gratis link til vores lydbog om unge medarbejdere, Generation Z, Ud af en neondrøm, som Fremtidsfabrik udgav på Saxo i 2018

Reference:

Tanja holdt et foredrag for Ingeniørforeningen, IDAs,  juridiske afdeling i foråret 2017.

“Vi havde en super inspirerende og lærerig eftermiddag med Fremtidsfabrik, med fokus på arbejdsmarked, karriere og kompetenceudvikling målrettet Generation Z. Teamet af eksperter og unge talenter fra Talentfabrik var engagerede og gode til at formidle, og både indhold og cocreation metoden var spot on.”

Lotte Ellegaard, afdelingschef, Arbejdsmarked og Globalisering hos Ingeniørforeningen, IDA

Mange tak for jeres inspirerende oplæg. Jeg talte med flere deltagere, hvor jeg kunne høre, at jeres oplæg havde givet gode input til de efterfølgende diskussioner. Det var en svær opgave, da ønskerne var mange og målgruppen havde meget forskellige udgangspunkter. Det klarede i godt.

Malene Mosbæk, Udviklingskonsulent hos Spejderne

Foredrag 3

Sådan spilles unge gode online

Dette foredrag er målrettet fagfolk, som ønsker at få en forståelse for unges liv på nettet – det kan være undervisere, NGO`er, politet, ministerier og styrelser. Foredraget kan også målrettes forældre og anvendes som indslag ved forælder-møder arrangeret af SSP.

I lyset af blandt andet Umbrellasagen er det blevet tydeligt for alle, at der er et problem med unges online adfærd – herunder holdninger til deling af billede- og videomateriale.

Fremtidsfabrik har arbejdet med dette felt i mere end 5 år. Vi har et indgående kendskab til emner som influencer-kultur, sugardating, deling af billeder/videoer, digital mobning og grænseoverskridende datingkultur. Desuden har vi gennemført særlige undersøgelser blandt udvalgte minoritetsmiljøer, blandt andet unge med ADHD og autisme samt unge i det homoseksuelle datingmiljø. Minoriteter som statistisk set er udsatte online.

Vi har blandt andet gennemført undersøgelserne i samarbejde med:

 • Red Barnet og Medierådet, hvor vi har skabt undervisningsmaterialet Er du OK på nettet?
 • RedenUNG,  hvor vi har skabt undervisningsplatformen Gråzoner.
 • Ingeniørforeningen IDA, hvor vi har undersøgt online adfærd blandt 120 unge mellem 13-16 år.

I foredraget giver vi jer vores erfaringer, så I vil have en god forudsætning for at igangsætte initiativer og tage dialogen med jeres unge.

Vi tilbyder desuden, at I efter foredraget får adgang til en digital samtaleguide, som er udarbejdet i cocreation sessions mellem fagfolk og unge. Samtaleguiden kan både benyttes af fagfolk og forældre og giver konkrete råd til, hvordan man kan tage snakken med unge om deres online liv.

Reference:

I Januar 2019 holdt Jonas Rygaard et foredrag for ledelsen i Spejderne, hvor opgaven var at klæde lederne på til bedre at forholde sig til unges digitale virkelighed.

“Mange tak for jeres inspirerende oplæg. Jeg talte med flere deltagere, hvor jeg kunne høre, at jeres oplæg havde givet gode input til de efterfølgende diskussioner. Det var en svær opgave, da ønskerne var mange og målgruppen havde meget forskellige udgangspunkter. Det klarede i godt.”

Malene Mosbæk, Udviklingskonsulent hos Spejderne

Foredrag 4

Generation Z som medie- og kulturforbrugere

Generation Z er den første generation af digitale indfødte – mainstreamsegmentet er vokset op som content makers på populære sociale medier såsom Youtube, Instagram, Snapchat – imens innovatørerne inspirerer og lader sig inspirere på inddragende online medier såsom Reddit, GIThub, Tumblr eller The Dark Web.

Uagtet hvilket segment vi har at gøre med, så er en ting ganske sikkert: Generation Z har mere eller mindre ophævet begrebet medieforbrugere – de er skabere, og det stiller markant andre krav til de medier og kulturinstitutioner, som har Generation Z som målgruppe – som en af de unge sagde til os under et feltstudie: “Jeg kan seriøst ikke forstå, hvorfor medierne fortsat ser det som deres kerneopgave at skabe indhold – i en tid, hvor vi alle er contentmakers!”

De unge har dog også andre behov end “blot” at skabe indhold – i henhold til samfundets generelle udvikling, hvor et stigende antal af unge finder viden på egen hånd på nettet (fremfor på uddannelserne og på bibliotekerne) ser vi et stigende behov for medier, som kan formidle indhold skarpt, seriøst og visuelt. Vi tror på, at de medier, som vil vinde de unges opmærksomhed kan blive de medier, som forstår at se sig selv som en uddannelse, evt. med ETCS point og debatskoler. 

Foredraget fokuserer på unge og deres medie- og kulturvaner og giver samtidig nogle konceptuelle bud på, hvordan medier og kulturinstitutioner i fremtiden kan kapitalisere på de unges skaberevner og behov.

Reference:

I sommeren 2017 holdt Tanja et foredrag for TV2 programafdeling i forbindelse med et strategiseminar.

“Det var en fantastisk oplevelse vi havde med Fremtidsfabrik. Tanja var engageret, energisk og kom med mange nye og gode inputs vi kunne tage med os hjem og bruge i vores videre arbejde. Det var et meget givende oplæg og som en lille detalje, havde Tanja inviteret en af de unge fra Generation Z, hvilket alle fandt utrolig inspirerende.”

Sofiie Emilie Andersen, Programkoordinator TV2 Programafdeling

 

 

“Tanja præsenterede nogle fremtidige tendenser indenfor mediebranchen, som hun havde udviklet i et samarbejde med de unge. Jeg har deltaget i talrige innovationskonferencer og må konstatere, at Tanjas oplæg var markant anderledes end de sædvanlige oplæg. Tanja er en fremragende formidler, og den research, hun havde foretaget, var både nytænkende og skarp. Hun udviste stor forståelse for Samskabelse, Generation Z og mediebranchen. Jeg vil til hver en tid anbefale Tanja.”

Morten Kamper, analysechef hos Danske Medier

Foredrag 5

Generation Z, frivillighed og samskabelse

For unge spiller høj løn ikke den væsentligste rolle i en arbejdsmæssig sammenhæng. Det gør derimod følelsen af selvbestemmelse og meningsfyldt arbejde – samt muligheden for at blive inddraget. Derfor er mulighederne for samskabelse, med netop denne generation, enorme, hvis blot man forstår at motivere dem. Foredraget tager deltagerne med på en rejse gennem nogle af Fremtidsfabriks samskabelses-projekter og giver derved konkrete eksempler på, hvordan unge kan inddrages.

I Fremtidsfabrik tror vi ikke på, at alle unge er ens, vi arbejder efter en segmenterings-model, som vi tager i brug, når vi samskaber med unge – dette foredrag vil give svaret på, hvilke rammer og drivere, som tiltaler forskellige segmenter af unge. Hermed går du som deltager hjem med konkrete ideer til, hvordan du kan engagere unge i din kommune eller organisation. Samtidig går du hjem med en opdateret viden om, hvilke tendenser, som lige nu rører sig blandt unge.

Fremtidsfabrik har vundet en del priser for deres samskabende projekter med unge, i 2016 vandt projektet, Ungdomsværn, fundraising prisen på CSR-award og i 2012 vand projektet, Youth Explorer sølvprisen ved KLs innovationspris samt en international kampagnepris, IAA prisen, for en alkoholkampagne, som blev udviklet i et samarbejde mellem en kommune og en gruppe unge.

Reference:

Tanja og tre unge mennesker fra Fremtidsfabriks netværk holdt oplæg på konferencen, Innovation i Danske Medier, som var arrangeret af Danske Medier. Her var deltagerne 80 forskellige beslutningstagere fra medie- og reklamebranchen.

 

 

“Tanja præsenterede nogle fremtidige tendenser indenfor mediebranchen, som hun havde udviklet i et samarbejde med de unge. Jeg har deltaget i talrige innovationskonferencer og må konstatere, at Tanjas oplæg var markant anderledes end de sædvanlige oplæg. Tanja er en fremragende formidler, og den research, hun havde foretaget, var både nytænkende og skarp. Hun udviste stor forståelse for Samskabelse, Generation Z og mediebranchen. Jeg vil til hver en tid anbefale Tanja.”

Morten Kamper, analysechef hos Danske Medier

Talk & Create

“Vi havde en super inspirerende og lærerig eftermiddag med Fremtidsfabrik, med fokus på arbejdsmarked, karriere og kompetenceudvikling målrettet Generation Z. Teamet af eksperter og unge talenter fra Talentfabrik var engagerede og gode til at formidle, og både indhold og cocreation metoden var spot on.”

Lotte Ellegaard, afdelingschef, Arbejdsmarked og Globalisering hos Ingeniørforeningen, IDA

Talk & Create giver jer

 • Fremtidsfabriks viden om Generation Z
 • En ”fokusgruppe i kød og blod” med udvalgte deltagere fra Fremtidsfabriks netværk af unge. Vi screener og rekrutterer unge, som repræsenterer jeres specifikke målgruppe (læs mere om vores metode og segmentering her)
 • Et forløb, som er målrettet de konkrete udfordringer, som I oplever
 • Et Codesign forløb, hvor I kommer helt tæt på de unge
 • Lyst til at arbejde med Generation Z som målgruppe

Indhold

 • 2 x 30 minutters inspirationsoplæg ved Fremtidsfabrik
 • Codesign session 1: Debat med samtalemenu
 • Codesign session 2: Identifikation af potentialer samt handleplaner for at nå disse
 • Afslutning og opsamling på resultaterne af Codesign forløbet

Varighed for et Talk & Create seminar kan tilpasses jeres behov indenfor en ramme på 3-6 timer.

Codesign

Fremtidsfabrik rekrutterer unge, som indgår i Codesign sessions. De udvælges blandt vores netværk af innovatører, så det bedste match med jeres ønsker opnås.

Codesign forløbene udformes præcis efter jeres behov. Hvis I ønsker et bud på et Talk & Create seminar hos jer, så kontakt os.

Inspiration