Foredrag 3

Unge og deres online-liv

“Mange tak for jeres inspirerende oplæg. Jeg talte med flere deltagere, hvor jeg kunne høre, at jeres oplæg havde givet gode input til de efterfølgende diskussioner. Unges liv ER deres online liv, og derfor giver det mening for alle, der arbejder med unge at have indgående kendskab også til den del af deres liv.”

Malene Mosbæk, Udviklingskonsulent hos Spejderne

Aktuelt: Unge og corona

Vi har i tiden med corona gennemført feltstudier blandt unge i 7. og 8. klasse. Her har vi samarbejdet med to klasser om at kortlægge unges online liv under corona – hvordan brugte unge online medier til at styrke deres følelser af fællesskabet men også, hvordan online fællesskaberne opleves polariserede. Det har givet en række nye indsigter, som vi vil inddrage i kommende workshops med dette emne. Læs mere om feltstudierne her, eller kontakt os for at høre mere.

Om foredraget

Dette foredrag er målrettet fagfolk, som ønsker at få en forståelse for unges liv på nettet – det kan være undervisere, NGO`er, politet, ministerier og styrelser. Foredraget kan også målrettes forældre og anvendes som en del af SSP oplysningsarbejdet.

I lyset af blandt andet Umbrellasagen er det blevet tydeligt, at der er et problem med unges online adfærd – herunder holdninger til deling af billede- og videomateriale.

  • Men går problemet virkelig væk, hvis vi bare giver strengere straffe?
  • Er vi voksne og fagprofessionelle gode rollemodeller?
  • Har vi egentlig forstået, hvordan børn og unge opfatter og bruger teknologi?

Fremtidsfabrik har arbejdet med dette felt i 8 år. Vi har et indgående kendskab til emner som influencer-kultur, sugardating, deling af billeder/videoer, digital mobning og grænseoverskridende datingkultur.

Desuden har vi foretaget antropologiske undersøgelser blandt udvalgte minoritetsmiljøer, som er kendetegnede ved at være særligt udsatte online.

  • I samarbejde med Red Barnet og Medierådet, har vi skabt undervisningsmaterialet Er du OK på nettet?
  • Sammen med RedenUNG, har vi udviklet undervisningsplatformen Gråzoner.
  • For Ingeniørforeningen IDA har vi undersøgt online adfærd blandt 120 unge mellem 13-16 år.

I foredraget præsenterer vi jer for resultaterne af de feltstudier, som er mest relevante i relation til jeres problematikker. Herefter vil I have en god forudsætning for at igangsætte strategier og initiativer og tage dialogen med jeres unge.

Reference:

I Januar 2019 holdt Jonas Rygaard et foredrag for ledelsen i Spejderne, hvor opgaven var at klæde lederne på til at træffe beslutninger om, hvordan Spejderne skal forholde sig til unges digitale liv.

Booking af foredrag

Hvis du er interesseret i at booke et foredrag, så tag kontakt til os.

Kontakt:

goddag@fremtidsfabrik.dk
2395 5606‬