Klub

Fremtidsfabrik

Klub Fremtidsfabrik tilbyder medlemmerne eksklusiv adgang til vores nyeste viden om unge og tendenser, samt til vores netværk af 400+ unge

Et medlemskab af Klub Fremtidsfabrik er en samlet løsning, der holder dig opdateret med vores nyeste viden om unge. Medlemsskabet er til dig, der ønsker at få en grundig indsigt i de nyeste tendenser og indsigter om unge, og som samtidig har et behov for at kommunikere denne viden videre i din virksomhed eller organisation.

Klub Fremtidsfabrik er målrettet dig, som arbejder med:

 • Kommunikation med unge
 • Udvikling af services og produkter til unge
 • Rekruttering af unge medarbejdere/studerende
 • Motivation af unge medarbejdere/ studerende

“Skal man på Roskilde Festival for at forstå tidens ånd, feminisme og solidaritet? Hvordan skaber man som virksomhed et værdigrundlag som fanger z generationen’s opmærksomhed og interesse. Hvordan rummer man som virksomhed ungdomskulturens opgør med stereotype kønsmønstre og bias. Han, hun, hen eller bare menneske. Fremtidssalonen gav stof til eftertanke og ny indsigt. En virtuel inspirationsaften med toner fra et ungdomsband og smagen af forår☀️ glæder mig allerede til den næste”

Line Engelbreth, HR Leader – IBM Innovation Centre

Klub menu

2 ÅRLIGE ANALYSER

To gange om året udgiver Fremtidsfabrik et whitepaper, hvor vi analyserer en aktuel tendens blandt unge. I analysen stiller vi skarpt på, hvad du kan gøre for at imødekomme den pågældende tendens. Analyserne forbeholdes eksklusivt medlemmerne.

War room

Vi ved, at der løbende opstår situationer, hvor der skal træffes beslutninger – ofte med en kort tidsframe. Derfor inkluderer medlemskabet af Klub Fremtidsfabrik adgang til fire gange årligt at booke personlig telefonisk sparring fra Fremtidsfabriks partnere, Jonas Rygaard og Tanja Hall på lige netop den problemstilling, du står i.

Fremtidssalon

Fremtidssalon er en kakofoni af viden, samtaler, gastronomi og lydrejser. Her sætter vi med en kort, indledende Talk fokus på en tendens, som i løbet af aftenen bliver udfoldet gennem en samtalemiddag.

 • Omkring samtalebordene sørger vi for en nogenlunde ligelig fordeling af unge og repræsentanter fra virksomheder og uddannelser.
 • Efter middagen inviterer vores musikmager dig på en lydrejse ud i fremtiden, som du nyder med en øl, hvis du har lyst.

Adgang til online community

Som medlem får man log-in til eksklusiv viden om ungdomskultur og tendenser. 

På dette  online community kan man løbende uddanne sig. Vi tilføjer løbende online foredrag, podcasts samt interviews fra de feltstudier, der er foretaget i regi af Klub Fremtidsfabrik. Samtidig er følgende whitepapers tilgængelige: “STEM feministisk” – whitepaper om unge / feminisme og diversitet, “Ungdomskultur i en tid med corona” – whitepaper om unges liv og fællesskaber under corona.

Fokus 2023

#5 Unges online liv – behind the scenes

Hvad foregår der egentligt bag skærmen hos en gymnasieelev, som går i 3.G? Hvad er det første, vedkommende slår op på, når han eller hun vågner om morgenen, og hvilke tanker gøres der? Hvordan bruger unge sociale medier, og hvilke nye tendenser ser vi her? Og hvordan bidrager nye online platforme i de unges studieliv?

I løbet af foråret 2023 vil vi udstyre elever fra tre gymnasieklasser og (fra hhv. København, Ålborg og en mindre by) med en selftracker, et polaroid-kamera og en dagbog. Disse unge har nemlig indviet i at give os fri adgang til deres online-liv i en periode på 3 måneder. De har viet deres tanker og drømme til den humanistiske videnskab. Efter perioden vil vi gennemføre dybdeinterviews med alle deltagerne

Vi vil gerne rette en kæmpe stor tak til jer unge, som indvilliger i at donere jeres tanker og drømme og liv til den humanistiske videnskab. Formålet med dette projekt er at opnå tilstrækkelig indsigt om udvalgte unges liv og fællesskaber til, at vi på den store bane kan hjælpe unge til et liv med stærke fællesskaber, sammenhængskraft og mental velvære. Derfor vil vi i dette projekt udelukkende videreformidle den del af dataen, som vi vurderer vil gavne unge i Danmark.

Produktet er et whitepaper på 25 sider.

Datagrundlaget bag vores analyser til dette whitepaper er:

 • Grundig desk research af eksisterende viden
 • Antropologiske feltstudier baseret på metoden, cultural probes med unge fra hhv. Aalborg, København og en mindre by.

Undersøgelsen lanceres på Fremtidssalon 24.3 2023 kl. 12-15

Fokus 2021 / 2022

#3 Ungdomskultur – behind the scenes

Hvordan ser hverdagen ud for en gymnasieelev, som går i 3.G? Hvad er det første, vedkommende gør, når han eller hun vågner om morgenen? Hvilke tanker gøres der i badet? Hvad er top of mind i frikvarteret. Hvilke formelle såvel som uformelle fællesskaber dyrkes i løbet af ugen, og hvilke tanker deler vedkommende normalt ikke med andre?

I løbet af vinteren og foråret 2021 vil vi udstyre elever fra to gymnasieklasser (fra hhv. København og Ålborg) med en selftracker, et polaroid-kamera og en dagbog. Disse unge har nemlig indviet i at give os fri adgang til deres liv i en periode på 3 måneder. De har viet deres tanker og drømme til den humanistiske videnskab. Efter perioden vil vi gennemføre dybdeinterviews med alle deltagerne.

Vi vil gerne rette en kæmpe stor tak til jer unge, som indvilliger i at donere jeres tanker og drømme og liv til den humanistiske videnskab. Formålet med dette projekt er at opnå tilstrækkelig indsigt om udvalgte unges liv og fællesskaber til, at vi på den store bane kan hjælpe unge til et liv med stærke fællesskaber, sammenhængskraft og mental velvære. Derfor vil vi i dette projekt udelukkende videreformidle den del af dataen, som vi vurderer vil gavne unge i Danmark.

Produktet er et whitepaper på 25 sider.

Datagrundlaget bag vores analyser til dette whitepaper er:

 • Grundig desk research af eksisterende viden
 • Antropologiske feltstudier baseret på metoden, cultural probes med unge fra hhv. Aalborg og København

#4 Trivselskrise og fællesskaber

Vi lever i en tidsalder, hvor unges trivsel og fællesskaber er truet. Dette med ubærlige konsekvenser i form af hudsult, skyld og skam samt ensomhed til følge.

Men hvad nu hvis vi kunne gå mod en fremtid, hvor livet som ung i Danmark aldrig har været bedre? Hvad nu hvis vi kunne gå mod en fremtid, hvor vi har knækket kurven for unge med stress, angst og depression? Hvad nu hvis vi kunne gå mod en fremtid, hvor rummelige fællesskaber har erstattet den sociale akavethed og ensomheden?

Drømmen om en bedre fremtid er udgangspunktet for dette whitepaper. Vi kan ikke komme udenom, at det lige nu ser trist ud. Samtidig ser vi håb i form af progressive unge, som viser vejen for rummelige fællesskaber, der på næsten magisk vis frigør dem fra hudsult, selvhad og ensomhed.

Whitepaperet er blevet til på baggrund af, at 20 unge har viet en periode af deres liv til den humanistiske videnskab og ladet os komme helt tæt på deres inderste tanker, drømme og følelser. Tak for jeres mod og ærlighed. Tak til jer unge, som har det rigtig svært indeni, og som dagligt kæmper med at finde jer til rette i fællesskabet.

Der skal også lyde en stor tak til alle jer medlemmer af Klub Fremtidsfabrik. Tak fordi I bakker op om fællesskabet, og tak fordi I hver gang møder os med stor tillid og med en stor velvilje til at forstå unge og ungdomskultur og med baggrund i denne forståelse hver evig eneste dag arbejder for at skabe bedre rammer og fremtidsmuligheder for landets unge.

Fokus 2020

#1 Techfeminisme

Efter et årti med en ekstremt målrettet og poleret ungdomsgeneration, der ikke stillede store kritiske spørgsmål til virksomheder og uddannelser, så er der nu helt nye strømninger på vej hos frontløberne blandt de unge. Hun er blevet til hen, præstation er blevet til refleksion, og drømmen om Sillicon Valley er erstattet af frygten for Fake News og overvågningskapitalisme.

Vi har i vores whitepaper undersøgt den techfeministiske bølge antropologisk og kvalitativt og giver på baggrund af vores feltarbejde strategiske anbefalinger til, hvordan uddannelser og virksomheder skal forholde sig til denne tendens i forhold til at styrke deres brand og hermed deres evne til at rekruttere og fastholde studerende og unge medarbejdere.

Produktet er et whitepaper på 25 sider.

Datagrundlaget bag vores analyser til dette whitepaper er:

 • Grundig desk research af eksisterende viden
 • 6 dages observationsstudier på Roskilde 2019
 • Interviews med 25 unge og 25 forældre
 • 2 ugers virtuel undervisning i 2 8. Klasser – 7 timer dagligt i to uger.

#2 Performance & Identitet

Emnet for efterår/vinter 2020 har medlemmerne af Klub Fremtidsfabrik valgt skal være Performance & Identitet. Det vil vi glæde os til at gå i felten med at undersøge.

Vi vil gøre dette ved at følge 6-8 unge helt tæt gennem 2 måneder i overgangen mellem studietid og tiltrædelse i deres første job.

Vi vil benytte os af et antropologisk greb, som hedder probing, hvor vi giver de seks unge en række refleksionsopgaver samt beder dem om at vise os deres hverdag gennem en personlig videodagbog.  Dette suppleres med grundige portrætinterviews, der sikrer at vi kommer helt tæt på deltagerne.

Resultatet af denne analyse præsenteres i et whitepaper, som lanceres til Fremtidssalon januar 2021 (præcis dato følger).

Medlemmer