Klub

Fremtidsfabrik

Klub Fremtidsfabrik tilbyder medlemmerne eksklusiv adgang til vores nyeste viden om unge og tendenser, samt til vores netværk af 400+ unge

Et medlemskab af Klub Fremtidsfabrik er en samlet løsning, der holder dig opdateret med vores nyeste viden om unge. Medlemsskabet er til dig, der ønsker at få en grundig indsigt i de nyeste tendenser og indsigter om unge, og som samtidig har et behov for at kommunikere denne viden videre i din virksomhed eller organisation.

Klub Fremtidsfabrik er målrettet dig, som arbejder med:

 • Kommunikation med unge
 • Udvikling af services og produkter til unge
 • Rekruttering af unge medarbejdere/studerende
 • Motivation af unge medarbejdere/ studerende

“Skal man på Roskilde Festival for at forstå tidens ånd, feminisme og solidaritet? Hvordan skaber man som virksomhed et værdigrundlag som fanger z generationen’s opmærksomhed og interesse. Hvordan rummer man som virksomhed ungdomskulturens opgør med stereotype kønsmønstre og bias. Han, hun, de, dem eller bare menneske. Fremtidssalonen gav stof til eftertanke og ny indsigt. En virtuel inspirationsaften med toner fra et ungdomsband og smagen af forår☀️ glæder mig allerede til den næste”

Line Engelbreth, HR Leader – IBM Innovation Centre

Videoen herunder er et lille stemningsbillede og snapshot fra Fremtidssalon 2023.

Klub menu

2 ÅRLIGE ANALYSER

To gange om året udgiver Fremtidsfabrik et whitepaper, hvor vi analyserer en aktuel tendens blandt unge. I analysen stiller vi skarpt på, hvad du kan gøre for at imødekomme den pågældende tendens. Analyserne forbeholdes eksklusivt medlemmerne.

War room

Vi ved, at der løbende opstår situationer, hvor der skal træffes beslutninger – ofte med en kort tidsframe. Derfor inkluderer medlemskabet af Klub Fremtidsfabrik adgang til 1 årlig sparring fra Fremtidsfabriks partnere, Jonas Rygaard og Tanja Hall på lige netop den problemstilling, du står i.

Fremtidssalon

Fremtidssalon er en kakofoni af viden, samtaler, gastronomi og netværk. Her præsenterer Tanja Hall vores seneste feltstudie, foretaget i regi af Klub Fremtidsfabrik og du kan som medlem kan møde nogle af de unge informanter, som har deltaget i det pågældende studie.

Efter denne talk inviterer vi på en gastronomisk oplevelse og muligheden for at netværke med andre organisationer, der er optagede af at forstå unge samt med nogle af de unge, som enten har deltaget i det pågældende feltstudie eller som er en del af Fremtidsfabriks netværk af unge.

Adgang til online community

Som medlem får man log-in til eksklusiv viden om ungdomskultur og tendenser. 

På dette  online community kan man løbende uddanne sig. Vi tilføjer løbende podcasts samt interviews fra de feltstudier, der er foretaget i regi af Klub Fremtidsfabrik. Samtidig er følgende whitepapers tilgængelige: “STEM feministisk” – whitepaper om unge / feminisme og diversitet, “Ungdomskultur i en tid med corona” – whitepaper om unges liv og fællesskaber under corona, “Trivsel og Fællesskaber” samt “Ungdomskultur, behind the scenes.” 

Fokus 2023

#5 Ungdomskultur – behind the scenes II

Undersøgelsen, Ungdomskultur, Behind The Scenes II,  er en kortlægning af ungdomskultur anno 2023. Hvad er det for et liv unge mennesker lever? Hvad drømmer de om? Hvilke øjeblikke har formet dem som mennesker? Hvordan oplever de livet som studerende? Hvilke digitale applikationer fylder i deres liv, og hvordan har de det med det? Hvilket liv lever de i fremtiden – best case og worst case? 

Vi indledte denne undersøgelse med at afholde fokusgrupper med 72 unge fra hele landet – halvdelen elever på en ungdomsuddannelse og halvdelen studerende ved en mellemlang eller lang videregående uddannelse. 

På baggrund af indsigterne fra fokusgrupperne har vi skabt et dybt antropologisk design, baseret på metoden, cultural probes. Her er vi gået helt tæt på 14 unge. 6 gymnasieelever, 6 studerende ved videregående uddannelser og 2 hackschoolere fra København, Århus og Svendborg. Så tæt at man kan sige, de har viet en periode af deres liv til den humanistiske videnskab. I en periode på 3 uger har de været vores pennevenner. De har hver sendt os 5 personlige, håndskrevne breve, de har ført dagbøger med deres inderste tanker, de har lavet skærmoptagelser af deres digitale morgen- og aftenrutiner, de har taget billeder af deres hverdag med analoge polaroidkameraer, og de har produceret kortfilm om deres fremtidsvisioner med deres smartphones. 

Vi vil gerne rette en kæmpe stor tak til jer unge, som indvilliger i at donere jeres tanker og drømme og liv til den humanistiske videnskab.

Produktet er et whitepaper

Datagrundlaget bag vores analyser til dette whitepaper er:

 • Grundig desk research af eksisterende viden
 • Fokusgruppeundersøgelser med 72 unge på STX og mellemlange samt lange videregående uddannelser
 • Antropologiske feltstudier baseret på metoden, cultural probes med unge fra hhv. Aarhus, København og Svendborg

#6 Retreat Haab

Retreat Haab et antropologisk eksperiment, som undersøger, hvad der sker, når man beder en gruppe af testpersoner mellem 16-24 år om at undersøge, hvordan nydelse, håb og drømme  kommer til udtryk i deres hverdag (når de er alene, når de er på studiet, og når de er en del af deres fællesskaber).

Vi anerkender, at der lige nu er en række trivselsproblematikker forbundet med at være ung. Samtidig tror vi på, at nydelsen, håbet og drømmene er der, hvis man foretager en grundig detection. Retreat Haab befinder sig i et felt mellem antropologi og aktionsforskning.

Retreat Haab er handlingsrettet. Vi ønsker med Retreat Haab at bekæmpe fremtidsfrygt og, sammen med vores testpersoner, at bane vejen mod et godt ungdomsliv, på studierne, arbejdspladserne og i fællesskaberne.

Dette antropologiske eksperiment blev indledt med en 72 timers højintens intervention, hvor vi levede tæt sammen med testpersonerne på en gård med 3×14 timers samtaler, designworkshops og challenges. Dette var selve interventionen. Efterfølgende har testpersonerne deltaget i et 3 ugers probing-forløb og dybdeinterviews.

Det store spørgsmål er: Hvordan virker denne metode og ikke mindst, hvor er håbet for fremtiden, og hvordan kan uddannelser, arbejdspladser og fællesskaber bidrage til at fremme dette?

Resultatet lanceres i en whitepaper og præsenteres på Fremtidssalon i Kødbyens eatery 29.9 kl. 12-15.30 sammen med 4 af testpersonerne.

Fokus 2021 / 2022

#3 Ungdomskultur – behind the scenes

Hvordan ser hverdagen ud for en gymnasieelev, som går i 3.G? Hvad er det første, vedkommende gør, når han eller hun vågner om morgenen? Hvilke tanker gøres der i badet? Hvad er top of mind i frikvarteret. Hvilke formelle såvel som uformelle fællesskaber dyrkes i løbet af ugen, og hvilke tanker deler vedkommende normalt ikke med andre?

I løbet af vinteren og foråret 2021 vil vi udstyre elever fra to gymnasieklasser (fra hhv. København og Ålborg) med en selftracker, et polaroid-kamera og en dagbog. Disse unge har nemlig indviet i at give os fri adgang til deres liv i en periode på 3 måneder. De har viet deres tanker og drømme til den humanistiske videnskab. Efter perioden vil vi gennemføre dybdeinterviews med alle deltagerne.

Vi vil gerne rette en kæmpe stor tak til jer unge, som indvilliger i at donere jeres tanker og drømme og liv til den humanistiske videnskab. Formålet med dette projekt er at opnå tilstrækkelig indsigt om udvalgte unges liv og fællesskaber til, at vi på den store bane kan hjælpe unge til et liv med stærke fællesskaber, sammenhængskraft og mental velvære. Derfor vil vi i dette projekt udelukkende videreformidle den del af dataen, som vi vurderer vil gavne unge i Danmark.

Produktet er et whitepaper på 25 sider.

Datagrundlaget bag vores analyser til dette whitepaper er:

 • Grundig desk research af eksisterende viden
 • Antropologiske feltstudier baseret på metoden, cultural probes med unge fra hhv. Aalborg og København

#4 Trivselskrise og fællesskaber

Vi lever i en tidsalder, hvor unges trivsel og fællesskaber er truet. Dette med ubærlige konsekvenser i form af hudsult, skyld og skam samt ensomhed til følge.

Men hvad nu hvis vi kunne gå mod en fremtid, hvor livet som ung i Danmark aldrig har været bedre? Hvad nu hvis vi kunne gå mod en fremtid, hvor vi har knækket kurven for unge med stress, angst og depression? Hvad nu hvis vi kunne gå mod en fremtid, hvor rummelige fællesskaber har erstattet den sociale akavethed og ensomheden?

Drømmen om en bedre fremtid er udgangspunktet for dette whitepaper. Vi kan ikke komme udenom, at det lige nu ser trist ud. Samtidig ser vi håb i form af progressive unge, som viser vejen for rummelige fællesskaber, der på næsten magisk vis frigør dem fra hudsult, selvhad og ensomhed.

Whitepaperet er blevet til på baggrund af, at 20 unge har viet en periode af deres liv til den humanistiske videnskab og ladet os komme helt tæt på deres inderste tanker, drømme og følelser. Tak for jeres mod og ærlighed. Tak til jer unge, som har det rigtig svært indeni, og som dagligt kæmper med at finde jer til rette i fællesskabet.

Der skal også lyde en stor tak til alle jer medlemmer af Klub Fremtidsfabrik. Tak fordi I bakker op om fællesskabet, og tak fordi I hver gang møder os med stor tillid og med en stor velvilje til at forstå unge og ungdomskultur og med baggrund i denne forståelse hver evig eneste dag arbejder for at skabe bedre rammer og fremtidsmuligheder for landets unge.

Fokus 2020

#1 Techfeminisme

Efter et årti med en ekstremt målrettet og poleret ungdomsgeneration, der ikke stillede store kritiske spørgsmål til virksomheder og uddannelser, så er der nu helt nye strømninger på vej hos frontløberne blandt de unge. Hun er blevet til hen, præstation er blevet til refleksion, og drømmen om Sillicon Valley er erstattet af frygten for Fake News og overvågningskapitalisme.

Vi har i vores whitepaper undersøgt den techfeministiske bølge antropologisk og kvalitativt og giver på baggrund af vores feltarbejde strategiske anbefalinger til, hvordan uddannelser og virksomheder skal forholde sig til denne tendens i forhold til at styrke deres brand og hermed deres evne til at rekruttere og fastholde studerende og unge medarbejdere.

Produktet er et whitepaper på 25 sider.

Datagrundlaget bag vores analyser til dette whitepaper er:

 • Grundig desk research af eksisterende viden
 • 6 dages observationsstudier på Roskilde 2019
 • Interviews med 25 unge og 25 forældre
 • 2 ugers virtuel undervisning i 2 8. Klasser – 7 timer dagligt i to uger.

#2 Performance & Identitet

Emnet for efterår/vinter 2020 har medlemmerne af Klub Fremtidsfabrik valgt skal være Performance & Identitet. Det vil vi glæde os til at gå i felten med at undersøge.

Vi vil gøre dette ved at følge 6-8 unge helt tæt gennem 2 måneder i overgangen mellem studietid og tiltrædelse i deres første job.

Vi vil benytte os af et antropologisk greb, som hedder probing, hvor vi giver de seks unge en række refleksionsopgaver samt beder dem om at vise os deres hverdag gennem en personlig videodagbog.  Dette suppleres med grundige portrætinterviews, der sikrer at vi kommer helt tæt på deltagerne.

Resultatet af denne analyse præsenteres i et whitepaper, som lanceres til Fremtidssalon januar 2021 (præcis dato følger).

Medlemmer