Fremtidsdrømme eller fremtidsfrygt

Et antropologisk studie af sammenhængen mellem
ungdommens trivsel og økonomi

Læs forordet til projektrapporten

Unges mentale trivsel er en dagsorden, der fylder mere og mere af det, vi taler om som danskere. Men for at forstå, hvad vi taler om, er det vigtigt at kende de faktorer, der påvirker de unges trivsel. Som bank og arbejdsplads har Nordea gennem 200 år spillet en central rolle i udviklingen af det danske samfund, og vi ønsker at fortsætte med at skabe et fundament for, at næste generation kan tage del i samfundets økonomiske liv og har et sundt forhold til egen privatøkonomi.

Derfor har vi i Nordea ønsket at styrke vores forståelse af, hvilken rolle økonomi spiller i unges trivsel. I samarbejde med Fremtidsfabrik har vi fulgt 36 unge mennesker i seks uger for at afdække deres forhold til penge, økonomi og deres syn på fremtiden. Vores mål har været at komme ind til menneskerne bag statistikkerne og få et dybere indblik i, hvad der egentlig rører sig i dagens ungdomskultur.

Vores undersøgelse har ført os til overraskende indsigter. Vi havde forventet, at de unge ville se deres fremtid som lys og fuld af muligheder – sådan som deres forældre og bedsteforældre før dem siden Anden Verdenskrig i store træk har gjort. Men i stedet fandt vi, at mange af nutidens unge oplever fremtiden som problemfyldt og potentielt farlig. Dette afspejler de udfordringer og usikkerheder, som unge mennesker står over for i dagens samfund. Økonomisk usikkerhed og det konkurrenceprægede samfund kan skabe bekymring og større tvivl om, hvad fremtiden bringer.

Vi blev også overraskede over at opdage, at perfekthedskulturen, som vi normalt forbinder med stræben efter 12-taller, og hvordan man tager sig ud på fx social medier, også har påvirket de unges økonomiske opfattelse. Mange af de unge, der er med i undersøgelsen, betragter enhver form for gæld som et ”no go”, hvilket kan afspejle et ønske om at opretholde finansiel kontrol og en pletfri økonomisk situation.

Vores undersøgelse har vist, at det er nødvendigt at tage hensyn til de komplekse faktorer, der påvirker unges mentale trivsel. Økonomi er en vigtig del af denne ligning, og det er afgørende at skabe forståelse og opmærksomhed omkring unges økonomiske udfordringer og bekymringer.

Vi håber, at denne undersøgelse vil bidrage til en øget forståelse af unges mentale trivsel, og hvordan økonomi kan påvirke den. Vi ønsker at skabe dialog og sætte fokus på vigtigheden af at støtte unge mennesker i deres økonomiske liv og hjælpe dem med at opbygge en fremtid, der er fyldt med håb, muligheder og evnen til at påvirke egen trivsel.

Vi vil gerne takke de 36 unge mennesker, der har delt deres historier og erfaringer med os og Fremtidsfabrik. Uden deres åbenhed og mod ville denne undersøgelse ikke have været mulig.

God læselyst.
Nordea

Læs mere om projektet på Nordeas landingpage

Nordea har skabt en landingpage, der formidler indsigter fra projektet. Klik på billedet herunder for at gå til Nordeas landingpage.