Studievalget er for 80% af unge i løbet af bare 3 år flyttet fra ungdomsuddannelsen til efter andet eller tredje sabbatår. Men hvorfor, og hvordan påvirker de mange sabbatår unges beslutningsproces?

Det har været fokus for Fremtidsfabriks arbejde de sidste 6 måneder, hvor vi har været i dialog med 421 sabbatister og blandt disse screenet 48 informanter, som vi har fulgt i deres sabbatår i månederne op til deres studievalg i en række antropologiske analyseprojekter sammen med blandt andet Københavns Universitet og Engineer The Future.

Informanterne har viet denne 6 måneders periode til den antropologiske videnskab, idet de har løbende har indviet os i deres dybeste tanker: De har indtalt deres hemmeligheder om studievalget på en telefonsvarer, de har tegnet studievalgs-mindsmaps, og de skrevet dagbøger over, hvilket liv, de drømmer om at få om fem år.

Sabbatårene er en manifestation af, at der er sket en markant ændring i unges mindset omkring karriere og studievalg – de siger fra overfor samfundets pres for hastighed og konstant acceleration. Først og fremmest vælger de pause, ro og refleksion – først herefter er de parate til at løse verdens store udfordringer til.
De vælger fællesskabet til og de vælger dybde, refleksion og tænksomme valg til.

Hvad er det for nogle studerende, som er på vej ind på uddannelserne, og hvad er det, der har præget deres studievalg? Vi er begejstrede! Og vi vil gerne dele denne viden og begejstring med så mange som muligt – blandt andet med dig.

En mulighed

Vi har i løbet af de 6 måneder opbygget et netværk af unge sabbatister fordelt over hele landet og med vidt forskellige faglige retninger. Fælles for dem er, at de har givet os indblik i, hvad der sker, når studievalget rykkes til sabbatårene.

Vi har, sammen med dem, besluttet at skabe et involverende talkshow – hvor netop sabbatår, uddannelses- og karrierevalg og motivation kommer i fokus. Dette giver mulighed for at komme ud i hele landet og møde jer, der arbejder med uddannelse og unge i første job.

Vi vil udvikle vores Talkshow hen over sommeren, og umiddelbart efter sommerferien tager vi på tour rundt i Danmark med det formål at inspirere så mange som muligt med vores begejstring. Sagen er, at vi gerne vil udnytte det momentum, som er nu og bruge sommeren på at udvikle. Men vi vil også gerne være sikre på, at der er interesse for vores produkt, før vi investerer tid og kræfter i at skabe et fantastisk talkshow.

Derfor sætter vi vores event til salg som et crowdfunding projekt. Ved at købe produktet nu er du med til at finansiere udviklingen af talkshowet – og samtidig får du et fantastisk indblik i en her-og-nu tendens – oven i købet til en skarp pris.

Vores tour løber i perioden fra d. 10. august til 11. november 2024.

Du har mulighed for at deltage på tre måder

1. Køb et talkshow, der afholdes hos dig

Vi afholder et talkshow hos dig til en dag, der giver indsigt i, hvad sabbatister motiveres af i deres studievalg, og hvilket liv de drømmer om at leve.

  • Talkshow varer 2-3 timer.
  • Fremtidsfabrik deltager sammen med 2 sabbatister fra vores undersøgelser.
  • Vi præsenterer indsigter, og faciliterer debat.
  • Målet er at give jer viden, lyst og nysgerrighed til at arbejde med motivation af unge.

Pris: 25.000 kr. ex. moms.

 

2. Talkshow og skræddersyet pilot-undersøgelse

Vi har et bredt netværk blandt sabbatister i hele Danmark – også i jeres område. Vi tilbyder derfor et talkshow, der baserer sig på en antropologisk pilot-analyse med unge fra netop jeres område og segment. Undersøgelsen tager udgangspunkt i jeres specifikke spørgsmål, hvilket giver et Talkshow, der er præcist målrettet jeres virkelighed.

  • I får mulighed for at definere 4-5 spørgsmål, som vi undersøger blandt et segment af unge
    (4-6 informanter), der matcher jeres profil.
  • Vi bruger vores sabbatist feltstudie som rygrad i talkshowet men baserer samtidig formidlingen på indsigter fra pilot-analysen med jeres specifikke målgruppe.
  • Vi producerer et matrix, hvor vi outliner de vigtigste indsigter baseret på jeres specifikke målgruppe.

Pris: 45.000 kr. ex. moms.

 

3. Køb et foredrag

Vi tilbyder også at holde et foredrag om emnet. Dette indbefatter et foredrag af 45 – 90 minutters varighed ved Fremtidsfabrik.

Foredraget indeholder videoer og masser af eksempler fra vores empiriske undersøgelse, men der vil ikke deltage unge fra undersøgelsen.

Pris: 12.000 kr. ex. moms.

KONTAKT:

Du er velkommen til at kontakte os for spørgsmål angående Talkshow eller foredrag. Vi vil meget gerne forsøge at rammesætte, så præcis dine behov mødes bedst muligt.

goddag@fremtidsfabrik.dk
Tlf: Tanja Hall 2395 5606