DIGITALE GRÅZONER

Unges liv på nettet

Fremtidsfabrik har gennem seks år arbejdet med unges digitale gråzoner, herunder hævnporno og digital mobning. Gennem projekter i samarbejde med Medierådet for Børn og Unge, Red Barnet og KFUKs Sociale Arbejde, har vi opnået en stor viden om unges digitale liv. Vi har særligt en ekspertise i at inddrage de unge direkte i selv at finde løsninger på deres egne udfordringer.

Vi har et simpelt udgangspunkt. Vi tror på, at der ligger gode grunde bag unges adfærd – og vi tror på, at nøglen til at skabe forandring er at forstå disse grunde. Derfor tager vi altid unge seriøst og ser deres tillid som den vigtigste faktor for at lykkes.

Det kan føles farligt – og man mister kontrollen. MEN det skaber forandring – også hos jer.

“Fremtidsfabriks analyser gav os nogle helt nye indsigter, som viste sig at holde stik i den efterfølgende kvantitative analyse, foretaget af Gallup. I samarbejdet har Fremtidsfabrik vist, hvor stor en indsigt de har i Generation Z – og hvordan man hurtigt og præcist bevæger sig fra indsigt og forståelse til løsning og koncept.”

Marie Louise Kirring Løvengreen, Udviklingschef, KFUKs Sociale Arbejde

INSPIRATION

Lyt til Digitale Gråzoner

Fremtidsfabrik har udgivet en bog, Generation Z – Ud af en Neondrøm, hvor vi blandt andet fortæller om Gråzoner projektet. Du kan lytte til hele det kapitel, der omhandler Gråzoner projektet her i lydbogsversion.

Effekten af at arbejde med Digitale Gråzoner

Lyt til de unge – debatindlæg

Vi har skrevet et debatindlæg i Information, hvor vi argumenterer for vores standpunkt. Hvis vi vil skabe holdbare løsninger på unges digitale liv, så er udgangspunktet at lytte til dem og deres egne forslag til løsninger.

Er du Ok på nettet?

Fremtidsfabrik har, sammen med Red Barnet, udviklet platformen “Er du ok på nettet” – en hjælp til at styrke børn med psykiske sårbarheder i deres digitale liv.

Materialet er gratis tilgængelig via Red Barnets læringssite på adressen: http://erduokpkånettet.dk

 

 

Jonas Rygaard deltog i Red Barnets podcast So.Me.Mor.Far, og præsenterede her nogle af pointerne fra projektet. Du kan lytte til podcasten her.

KAN VI HJÆLPE DIG?

FOREDRAG

Dette foredrag er målrettet fagfolk, som ønsker at få en forståelse for unges liv på nettet – det kan være undervisere, NGO`er, politet, ministerier og styrelser.

Foredraget kan også målrettes forældre og anvendes som indslag ved forælder-møder arrangeret af SSP.

FELTSTUDIER

Fremtidsfabrik har stor ekspertise i at udføre feltstudier blandt miljøer, der er på kanten. Vi har i tidligere projekter blandt andet fulgt unge homoseksuelle mænd og fået indsigt i digitale gråzoner i relation til dating og sugardating. I disse projekter benytter vi os af vores store netværk blandt unge samt en metode der bygger på probingforløb og dybdeinterviews.

Tag kontakt til os, hvis vi skal drikke en kop kaffe og tale om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Baggrund

Analyser + koncepter

Analyse for KFUKs Sociale Arbejde

Analysen havde til formål at afdække holdninger til sugardating og andre seksuelle gråzoner blandt unge mellem 14-18 år.

Fremtidsfabrik screenede 52 unge til en repræsentativ kvalitativ analyse – screeningen foregik efter vores metode (vi har skrevet om metoden her), så vi sikrede os repræsentanter fra de 3 forskellige segmenter af unge. Dermed kunne vi få en dybere forståelse for, hvilke segmenter, der havde hvilke holdninger – og hvad der dermed havde potentiale til at ramme en kritisk masse og hvilke holdninger, der ikke havde.

I analysen fik vi helt nye indsigter om unge og deres holdninger og handlinger i forhold til seksuelle gråzoner. Blandt andet fandt vi ud af, at sugardating var relativt anerkendt og anvendt blandt de unge – og vi fandt ud af, at deling af nøgenbilleder var begyndt at blive et problem.

Det analytiske greb var baseret på et co-creation designformat samt efterfølgende dybdeinterviews.

Presseomtale:

>> DR artikel: Unge ser sugardating som win-win

>> Berlingske: Hver femte ung: Sex for gaver er en ok byttehandel

Resultatet

Analysen resulterede blandt andet i et undervisningskoncept, hvor elever selv undersøger og udvikler løsninger på digitale gråzoner. Læs mere om projektet på www.gråzoner.dk. Her kan man også læse elevernes digitale magasiner.

Undersøgelse for Red Barnet

Relationer på sociale medier fylder meget i børn og unges hverdag. For dem er det at være venner sammen ikke afgrænset til et fysisk rum. Hvis man er udsat ung, er der mange fordele ved online kommunikation, men der er også mange udfordringer.

For at få et indblik i målgruppen af udsatte unges liv på nettet, afholdt vi 3 timers co-design workshops i 25 specialklasser med unge mellem 11-15 år. Her gav de unge os en helt unik indsigt i deres online liv.

Resultatet

På baggrund af undersøgelsen skabte vi læringsplatformen Er du ok på nettet. Den ligger på Red Barnets læringssite – se projektet på erduokpånettet.dk

Jonas Rygaard deltog i Red Barnets podcast So.Me.Mor.Far, og præsenterede her nogle af pointerne fra projektet. Du kan lytte til podcasten her.

>>
>
Læs unges egne artikler om gråzoner og seksuelle grænser på: gråzoner.dk
>>
>

Unge sætter dagsorden på Folkemødet

Hvad sker der, når beskeder og billeder som er hverdag på sociale medier flyttes til den fysiske virkelighed? Sammen med en gymnasieklasse fra Bornsholms Gymnasium afprøvede vi dette på Folkemødet 2016.

Vi blev truet med sagsanlæg og bedt om at fjerne plakaterne – og pointen blev understreget. Hvorfor er et dickpic i en lygtepæl mere alvorlig end på Instagram?