Vidensfelt

Unge som studerende og elever

“Sammen med Fremtidsfabrik skabte vi en vidensbaseret kampagne, der skulle hjælpe forældre til at tage snakken om studievalg med deres børn. Jeg oplevede igennem hele processen, at Fremtidsfabrik var dedikerede og virkelig velfunderede i deres indsigt i unge. Altid var deres argumenter baseret på ønsket om at møde målgruppen, præcis hvor de var. Fremtidsfabrik, det har været en kæmpe fornøjelse, og jeg er blevet en del klogere på unge. Tak!”

Marie Langskov, gruppeleder for kampagne og studievalg, Engineer The Future

Abstract

Antallet af unge, som uddanner sig er historisk høj – 80 pct. tager en videregående uddannelse, og det er fantastisk, men det betyder ikke, at uddannelsesområdet ikke er behæftet med udfordringer. Da vi i 2016 foretog dybdeinterviews med 76 elever fra 7. Klasse, vidste over halvdelen ikke alene, hvad de skulle efter folkeskolen, de vidste også, hvilken karakter, de skulle have for at komme ind på deres drømmeuddannelse. Til trods for dette eller måske netop derfor, er studievalget præget af tvivl, frustration og stress for mange unge.

I studievalg-processen bruger de fleste deres nære relationer. Vi har undersøgt forældrenes rolle i unges studievalg i projektet, Engineer The Moment [link], som skabte grobund for kampagnen, engineer the moment, der gennem en sokratisk samtaleguide skal hjælpe til med et studievalg, som er i overensstemmelse med den unges personlighed for at undgå lemminge-effekt og et valg baseret på prestige og samfundets normer.

Mange unge oplever motivationskriser i deres uddannelsesforløb. Dette kan medføre stress, pres og i værste fald, at den unge dropper ud af uddannelsen. Disse motivationskriser hænger i mange tilfælde sammen med forkerte studievalg og dårlige studiemiljøer, men det hænger også ofte sammen med, at undervisningen er præget af en industriel og gammeldags logik. Det har vi undersøgt gennem omfattende feltstudier fra 2013-2016, hvilket blandt andet resulterede i vores publikation, Hackschooling, når Generation Z gør oprør [link]

Formålet med vores foredrag, workshops og antropologiske arbejde er til hver en tid at styrke uddannelsesinstitutionernes evne til at forstå den unge generations behov og at oversætte denne forståelse til nye initiativer, som kan styrke unges motivation.

Sådan arbejder vi

Viden der bygger på empiriske studier

Vi forholder os empirisk og undersøgende til begrebet “Generation Z.” Vores viden er hverken baseret på teoretiske antagelser eller voxpop men derimod skabt på baggrund af feltstudier, kvalitative analyser, dybdeinterviews og samtalesaloner om studievalg for blandt andet Tænketanken DEA, CBS, University Colleges og Engineer The Future.

Her har vi blandt andet undersøgt behov for peer-to-peer feedback, hackschooling culture, forældrenes påvirkning på studievalget samt kønsbias i forbindelse med studievalget.

Forskellige typer

Vi ser ikke Generation Z som EN målgruppe, hvor alle engageres på samme måde. Vi har med udgangspunkt i vores feltstudier, dybdeinterviews og kampagner udarbejdet en segmenteringsmodel, som kortlægger forskellige segmenter af unge, og skitserer hvilke kompetencer disse har samt hvordan de enkelte segmenter motiveres optimalt. [link til model]

Eksempler på vores arbejde

Engineer The Moment

Engineer The Moment

Projekt for Engineer The Future, er havde til formål at skabe bedre samtaler mellem unge og deres forældre om studievalg.

Gæsteblog for DEA

Gæsteblog hos tænketanken DEA: Ønsket om selvrealisering er højere end ønsket om en ostemad.

Publikation: Hackschooling

Microbog om hackschooling, hvor vi har undersøgt fænomentet gennem udvalgte unge hackschoolere.

Produkter

Foredrag 2

Unge og deres optimale studieliv

45 – 120 minutters foredrag, der styrker uddannelsesinstitutionernes evne til at tiltrække og engagere studerende og elever.

“Tanjas oplæg gav et godt indblik i unge— hvem er de, og hvordan kan vi som uddannelsesledere og chefer få det bedste ud af dem? Oplægget var enormt motiverende, levende og sagligt. Det formåede i den grad at skabe debat blandt deltagerne, der sad placeret ved hvert deres bord, hvor de efterfølgende skulle debattere med en repræsentant fra Fremtidsfabriks netværk af unge. Jeg vil klart anbefale Fremtidsfabrik til andre.”

Stina Vrang Elias, direktør hos Tænketanken DEA

“Tanjas oplæg gav et godt indblik i unge— hvem er de, og hvordan kan vi som uddannelsesledere og chefer få det bedste ud af dem? Oplægget var enormt motiverende, levende og sagligt. Det formåede i den grad at skabe debat blandt deltagerne, der sad placeret ved hvert deres bord, hvor de efterfølgende skulle debattere med en repræsentant fra Fremtidsfabriks netværk af unge. Jeg vil klart anbefale Fremtidsfabrik til andre.”

Stina Vrang Elias, direktør hos Tænketanken DEA

Talk & Create – Unge som studerende og elever

2-4 timers cocreation workshop, der styrker uddannelsesinstitutionernes evne til at tiltrække og engagere studerende og elever

“Tanjas oplæg gav et godt indblik i unge— hvem er de, og hvordan kan vi som uddannelsesledere og chefer få det bedste ud af dem? Oplægget var enormt motiverende, levende og sagligt. Det formåede i den grad at skabe debat blandt deltagerne, der sad placeret ved hvert deres bord, hvor de efterfølgende skulle debattere med en repræsentant fra Fremtidsfabriks netværk af unge. Jeg vil klart anbefale Fremtidsfabrik til andre.”

Stina Vrang Elias, direktør hos Tænketanken DEA

Feltstudie

Empirisk feltstudie, der hjælper med at skabe de bedste rammer for uddannelse.

Fremtidsfabrik brænder altid for at bidrage til at skabe relevant og ærlig viden om, hvad der foregår blandt studerende og elever.

Kontakt os hvis du har en problemstilling eller et interessefelt som du gerne vil have belyst, og lad os give et bud på, hvordan vores metode kan bidrage til at skabe værdi for dig.

goddag@fremtidsfabrik.dk
2395 5606‬